Nagroda Honorowa SARP Poznan

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 10 maja 2016 roku o godzinie 19:00 w siedzibie SARP O/Poznań odbędzie się uroczystość wręczenia nagrody honorowej Oddziału Poznańskiego SARP za rok 2015. Miło nam poinformować, że laureatami tej szacownej nagrody zostali koledzy architekci Andrzej Kurzawski i Wojciech Kolesiński tworzący pracownię PPWK Architekci. Serdecznie zapraszamy na uroczystość połączoną z otwarciem wystawy prezentującej dorobek laureatów.

Park Zakrzowek w Krakowie

Zarząd Zieleni Miejskiej i Urząd Miasta Krakowa we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich Oddział w Krakowie ogłaszają studialny, jednoetapowy międzynarodowy konkurs urbanistyczno-architektoniczny na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej Parku Zakrzówek w Krakowie.

 

Przedmiotem konkursu jest wykonanie koncepcji Parku Zakrzówek – na obszarze terenów zielonych Krzemionek Zakrzowskich, o łącznej powierzchni ok. 62 ha. Terenów w bezpośredniej bliskości historycznego centrum wielowiekowego miasta (niecałe 2 km od Wawelu) z najbardziej charakterystycznym elementem w postaci niefunkcjonującego już kamieniołomu, częściowo zalanego przez wody gruntowe. Zbiornik zalewu jest elementem wyjątkowym, o powierzchni ok. 16,8 ha, głębokości ponad 30 m i skalistych, prawie pionowych ścianach (najwyższe fragmenty przekraczają wysokość 30 m ponad lustro wody). Przestrzeń objęta konkursem została silnie przekształcona w wyniku wielowiekowej działalności kamieniołomu, po której pozostały charakterystyczne hałdy. Z obszaru roztaczają się unikatowe, malownicze panoramy Krakowa. Park jest miejscem występowania chronionych gatunków flory i fauny oraz zabytków (stanowisk archeologicznych i obiektów militarnych). Położony jest w granicach Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego i od lat stanowi ulubione miejsce krakowian oraz – z troski o nie – jest przedmiotem ożywionej dyskusji publicznej.

Czytaj dalej Park Zakrzowek w Krakowie

KONKURS GDYNIA

OGŁOSZENIE O KONKURSIE ARCHITEKTONICZNYM NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEJ ZESPOŁU OBIEKTÓW BIUROWYCH ORAZ KONCEPCJI TERENU ZIELENI MIEJSKIEJ PRZY UL. A. HRYNIEWICKIEGO 10 W GDYNI”

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. ogłasza postępowanie w trybie KONKURSU ARCHITEKTONICZNEGO NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEJ ZESPOŁU OBIEKTÓW BIUROWYCH NA CZĘŚCI DZ. NR EW. 26-2975 (stary nr ew. 92/1 Z OBRĘBU 134) ORAZ KONCEPCJI TERENU ZIELENI MIEJSKIEJ NA DZ. NR EW. 26-2979 (stary nr ew. 138/1 Z OBRĘBU 134) PRZY UL. A. HRYNIEWICKIEGO 10 W GDYNI

Konkurs organizowany jest w formie konkursu otwartego, II-etapowego, realizacyjnego.

Warunki konkursu oraz wszystkie informacje dostępne są na stronie Organizatora, pod adresem:

http://www.phnsa.pl/bip/ogloszenia-i-przetargi/ogloszenie/news/pokaz/news/konkurs-architektoniczny-na-opracowanie-koncepcji-architektoniczno-urbanistycznej-zespolu-obiektow-biurowych-oraz-koncepcji-terenu-zieleni-miejskiej-przy-ul-a-hryniewickiego-10-w-gdyni/

Arena Design

Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział w Poznaniu ma przyjemność po raz trzeci zaprosić do udziału w wydarzeniach dla architektów, które będzie towarzyszyć Targom Arena Design na MTP w dniach 08-11.03.2016.

Wykłady w marcu w Poznaniu wygłoszą: Yan Roche z francuskiej pracowni LAN Architecture, Lukas Kos z pracowni FOUR O NINE oraz Robert Konieczny założyciel pracowni KWK Promes . W trakcie trwania Targów (9 marca ) odbędzie się także kolejna edycja cyklu „Otwarte Pracownie”, w tym dniu każdy będzie mógł dowiedzieć się jak wygląda i na czym polega codzienna praca architekta, poznać niezrealizowane projekty, koncepcje i szkice praktykujących architektów. Tym razem swoje pracownie otworzą: NMS architekci ora Mili Młodzi Ludzie.

ArenaDesign
Czytaj dalej Arena Design

Konkurs Stacja Muzeum

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej dla zadania inwestycyjnego „Stacja Muzeum” zlokalizowanego przy ul. Potrzebnej w Warszawie

 

Krótki opis konkursu:

Konkurs jest konkursem realizacyjnym (tj. na podstawie, którego zostanie wykonana dokumentacja projektowa, stanowiąca podstawę do realizacji robót budowlanych) i dwuetapowym. Uczestnicy konkursu składają wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie. Organizator dopuszcza do udziału w Konkursie i zaprasza do składania opracowań studialnych (Etap I konkursu) Uczestników konkursu spełniających wymagania określone w Regulaminie. Po wyborze w Etapie I przez Sąd konkursowy 6 najlepszych opracowań studialnych, Uczestnicy konkursu, których opracowania studialne wybrano zostają dopuszczeni do dalszego udziału w Konkursie i zaproszeni do składania prac konkursowych (Etap II konkursu).

Obszar objęty konkursem stanowi teren położony na dz. ew. nr 6/33 z obrębu 6-14-03, 1/7, 1/8 oraz 1/9 z obrębu 6-14-04 w Warszawie (na granicy dzielnicy Włochy i Wola). Część studialna (Etap I konkursu) obejmuje obszar 36 ha, natomiast obszar przeznaczony na zlokalizowanie obiektów i zagospodarowania części realizacyjnej (Etap II konkursu) to 23 ha.

Przedmiotem konkursu jest wykonanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej dla założenia centrum kulturalno-naukowego i rozrywkowego związanego tematycznie z techniką i transportem (w tym w szczególności kolejnictwa) o nazwie Stacja Muzeum tj.;

– w Etapie I konkursu (etap studialny) zaproponowanie koncepcji zespołu obiektów i zagospodarowania składających się na założenie urbanistyczno-architektoniczne pn. Stacja Muzeum przy ul. Potrzebnej w Warszawie

– w Etapie II konkursu (etap realizacyjny) przedstawienie koncepcji budynku głównego Stacji Muzeum, Hali taboru oraz związanego z nim zagospodarowania będących rozwinięciem rozwiązań przedstawionych w Etapie I.

Koncepcja powinna określać relacje obiektów z otoczeniem, rozwiązania architektoniczne precyzujące standardy obiektów i zagospodarowania, zasady kształtowania przestrzeni publicznej i zabudowy oraz obsługi komunikacyjnej.

 

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w Regulaminie konkursu do pobrania na stronie internetowej ZG SAR:

http://www.sarp.org.pl/pokaz/konkurs_na_opracowanie_koncepcji_architektoniczno-urbanistycznej_%E2%80%9Estacji_muzeum%E2%80%9D_w_warszawie,2202/

 

Konkurs w Bydgoszczy

Szanowni Państwo,

informujemy, że firma „EBUD – Towarzystwo Budownictwa Społecznego” przy współpracy z SARP Oddział Bydgoszcz ogłasza „Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej i wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budynku wielorodzinnego przy ulicy Czerwonego Krzyża 13 w Bydgoszczy”.

 

Termin składania prac konkursowych: 19 lutego 2016 r.

 

Regulamin i załączniki dostępne są na stronie:

https://www.dropbox.com/sh/jref9sklveaqap7/AACTpkrnT3stnm_DVNb-K2rVa?dl=0

Konkurs AMFN

Szanowni Państwo,
informujemy, że ogłoszony został Konkurs na prace projektowe dotyczące opracowania koncepcji urbanistyczno-architektonicznej obiektu Akademii Muzycznej imienia F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy przy ul. Chodkiewicza 9-11 w Bydgoszczy

Termin składania wniosków: 02.02.2016r.

Regulamin i załączniki dostępne są na stronach:

http://www.akademia2020.pl/
oraz
http://www.amuz.bydgoszcz.pl/o-uczelni/zamowienia-publiczne/

Europan

Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszamy na seminarium i wystawę podsumowującą doświadczenie konkursu Europan w Warszawie oraz prezentującą realizacje pokonkursowe w Wiedniu.
———————————————————-
Europan to międzynarodowy konkurs architektoniczny, który angażuje młodych profesjonalistów do 40 roku życia w poszukiwaniu awangardowych rozwiązań, nowatorskich idei i możliwości budowy współczesnego europejskiego miasta.
Od 1990 roku zorganizowano już 13 edycji. Konkurs odbywa się jednocześnie w kilkunastu krajach (m.in. W Austrii, Francji, Hiszpanii, Niemczech, Szwajcarii, Szwecji, Włoszech). W pięciu ostatnich edycjach uczestniczyła także Polska, jakna razie reprezentowana wyłącznie przez Warszawę.
Zapraszamy na wystawę zorganizowaną przez Miasto Stołeczne Warszawa w Muzeum Architektury we Wrocławiu, prezentującą wszystkie nagrodzone w Polsce prace oraz wybrane prace europejskie.
Seminarium i otwarcie wystawy odbędzie się 28 stycznia 2016 roku o godzinie 17.00 – o doświadczeniach realizacji konkursowych koncepcji opowiedzą Pia Spiesberger i Bernd Vlay (Europan Austria). Polskie edycje Europanu podsumuje Tomasz Zemła (kierownik projektu Europan Polska, zastępca dyrektora Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy).
Uwaga: wystawa na antresoli, seminarium w krużgankach Muzeum Architektury we Wrocławiu.
Czas trwania wystawy:28.01.2016 – 29.02.2016
Muzeum Architektury we Wrocławiu
ul. Bernardyńska 5
50 – 156 Wrocław
Godziny otwarcia Muzeum Architektury we Wrocławiu
pn. muzeum nieczynne
wt., pt., – nd.:11.00 – 17.00
śr. 10.00 – 16.00
czw. 12.00 – 19.00

Meet at GIS Krakow with the winner of WAF

Chamber of Architects of the Republic of Poland (IARP) and ABplus Events

invite you to meet with

arch. Makoto Nakayama in

Kraków on 22-23rd February 2016

at the international conference GIS, dedicated to architecture and
interior design

http://warsaw.iegis.eu/2016-registration-en/

Wigilia

W nawiązaniu do wcześniej przekazanej informacji, uprzejmie przypominamy i zapraszamy serdecznie na Wigilię Architektów
Poczujmy więź łączącego nas zawodu i środowiska. Złóżmy sobie życzenia, przekażmy serdeczne myśli i słowa, podzielmy się opłatkiem z przyjaciółmi, z koleżankami i kolegami, ze znajomymi, a także z nieznajomymi

15 grudnia 2015 roku o godzinie 18.30 (wtorek), online casino Dom SARP – WOIA RP

Szczególnie zapraszamy młodych architektów z dziećmi oraz starszych architektów z wnukami. Wzorem lat ubiegłych – w trakcie Wigilii odbędą się świąteczne warsztaty architektoniczne dla dzieci, polegające na dekorowaniu domków z piernika.

UWAGA – Warsztaty rozpoczną się już o godz. 17.30

Stowarzyszenie Architektow Polskich Oddzial Poznan