Szkolenie w zakresie decyzji środowiskowych

Wydział  Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania zaprasza na bezpłatne warsztaty pn.”Raport o oddziaływaniu  na  środowisko drogą  do  decyzji środowiskowej

W ramach warsztatów poruszone zostanąnastępujące zagadnienia:
  1. Raport o oddziaływaniu na środowisko „okiem na świat” organów opiniujących,
  2. Udział społeczeństwa w postępowaniu jako ważny element oceny,
  3. Ochrona gatunkowa w procesie inwestycyjnym,
  4. Systemy Informacji Przestrzennej  – wiedza na talerzu,
  5. Obszar ograniczonego użytkowania czy ekran akustyczny.

Szkolenie odbędzie się 6.05.2014r. o godzinie 9:00

Miejsce szkolenia: sala sesyjna nr 2 – Urząd Miasta Poznania, Pl. Kolegiacki  17

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń. Uczestnictwo w warsztatach jest bezpłatne. Zgłoszenia prosimy kierować: nr telefonu: 61-878-40-53

lub e-mailem na adres: izabela_dutkowiak@um.poznan.pl lub agnieszka_groszewska@um.poznan.pl

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do 5.05.2014r.

Wycieczka do Afryki z udziałem w Kongresie Architektów

W imieniu prezesa Macieja Hawrylaka i organizatora Zdzisława Pawlaka zapraszam serdecznie na wycieczkę do Afryki.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych, zostało mało czasu. Zgłoszenia i wplata zaliczki do 30 kwietnia.
Zgłoszenia proszę kierować do wrocławskiego oddziału.
Informacje sa również na naszej stronie internetowej.

Pozdrawiam,

Anna Gawlik
Kierownik Biura

Stowarzyszenie Architektów Polskich
Oddział Wrocław
Rynek-Ratusz 25
50-101 Wrocław
NIP 896-000-44-55

tel.071/343 19 28
www.wroclaw.sarp.org.pl

EXPO 2015. Konkurs architektoniczny na Pawilon Polski

Uwaga: ukazały się odpowiedzi na pytania dotyczące konkursu.

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych ogłosiła dzisiaj, tj. 15 kwietnia 2014 roku, Konkurs architektoniczny na Pawilon Polski wraz z projektem ekspozycji wewnętrznej i zagospodarowanie terenu przyległego podczas Wystawy Światowej EXPO 2015 w Mediolanie. Patronem merytorycznym konkursu jest Stowarzyszenie Architektów Polskich.

- Oczekujemy, że autorzy nadesłanych prac twórczo rozwiną założenia polskiego udziału w EXPO 2015 opisane w Koncepcji Programowej przyjętej przez Radę Ministrów RP, która jest osią prezentacji zarówno programu gospodarczego, jak i kulturalnego – powiedział Sławomir Majman, prezes Zarządu PAIiIZ S.A. i Komisarz Generalny Sekcji Polskiej EXPO 2015.

Sąd Konkursowy pod przewodnictwem arch. Włodzimierza Muchy, wiceprezesa Zarządu Głównego SARP, będzie oceniał prace kierując się trzema głównymi kryteriami: oryginalnością i atrakcyjnością zaproponowanych rozwiązań, trafnością doboru środków wyrazu oraz optymalizacją realizacji w zakładanych w regulaminie konkursu terminach i budżecie.

Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie należy składać w siedzibie PAIiIZ S.A. do 24 kwietnia 2014 r. do godz. 15.00, zaś prace konkursowe – do 21 maja 2014 r. do godz. 15.00. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 26 maja 2014 r.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej PAIiIZ S.A. Link do ogłoszenia:

Link

Konkurs: Teatr Wybrzeże w Gdańsku

KONKURS na opracowanie aktualizacji koncepcji architektonicznej modernizacji infrastruktury Teatru Wybrzeże w Gdańsku – dużej Sceny i Sceny Malarnia, z poprawą stanu zabytkowego obiektu Starej Apteki wraz z Przejściem Bramnym oraz podniesieniem jakości przestrzeni publicznej na ulicy Teatralnej, organizowany przez Teatr Wybrzeże, przygotowany i przeprowadzany we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich Oddział Wybrzeże. Czytaj dalej

Olsztyn: Warsztaty MAJÓWKA 2014

Warsztaty szkoleniowo – integracyjne MAJÓWKA 2014
Pałac i Folwark Galiny koło Bartoszyc 9 – 11 maja
Zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej edycji warsztatów szkoleniowo–integracyjnych. W Folwarku i Pałacu Galiny chcemy się spotkać ponownie, aby wspólnie spędzić czas na przygotowanych dla nas szkoleniach jak również podczas świetnej zabawy terenowej „Galiniada”, biesiadzie przy ognisku, zabawie tanecznej i innych atrakcjach.

Więcej informacji na stronie Organizatora.

VI Europejski Kongres Gospodarczyw Katowicach

7-9 maja 2014 r. odbędzie się Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach. Szósta edycja Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach odbędzie się w dniach 7-9 maja br. To czas wyjątkowy. 9 maja obchodzony jest Dzień Europy, mija też dziesięć lat od największego w historii rozszerzenia Unii Europejskiej o dziesięć państw, w tym kraje Europy Centralnej i republiki nadbałtyckie. To także ważny czas ze względu na aktualne wydarzenia i nowe okoliczności, w jakich znalazła się Polska, Europa, świat. Czytaj dalej

Akustyka w projektowaniu i realizacji obiektów budowlanych – konferencja szkoleniowa

KONFERENCJA SZKOLENIOWA

Akustyka w projektowaniu i realizacji obiektów budowlanych

Miejsce  i czas konferencji:  Poznań – 17.04.2014r,

Rozpoczęcie godz. 9.00; przewidywane zakończenie  – godz. 15.00

Cel szkolenia:

Szkolenie ma na celu zwrócenie uczestnikom uwagi na podstawowe problemy mogące pojawić się w czasie projektowania i realizacji obiektów budowlanych (mieszkalnych, biurowych, produkcyjnych, widowiskowych) związane z zagadnieniami akustycznymi. Naświetlone zostaną najważniejsze powody powstawania tych problemów oraz możliwości ich rozwiązywania dla typowych przypadków. Między innymi w związku z planowanym wprowadzeniem normy PN-B-02151-4 oraz problemami występującymi w czasie projektowania i odbiorów dźwiękowych systemów ostrzegawczych znaczny nacisk w trakcie szkolenia położony zostanie na problematykę zrozumiałości mowy. Drugim unikalnym elementem szkolenia będzie wprowadzenie do problematyki projektowania obiektów budowlanych o podwyższonych wymaganiach funkcjonalnych w zakresie akustyki.

Przygotowanie merytoryczne i prowadzenie konferencji zespół projektantów akustyków  z Politechniki Wrocławskiej: dr inż. Piotr Z. Kozłowski, dr inż. Paweł Dziechciński, .

Czytaj dalej

Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Poznań