Konkurs Stacja Muzeum

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej dla zadania inwestycyjnego „Stacja Muzeum” zlokalizowanego przy ul. Potrzebnej w Warszawie

 

Krótki opis konkursu:

Konkurs jest konkursem realizacyjnym (tj. na podstawie, którego zostanie wykonana dokumentacja projektowa, stanowiąca podstawę do realizacji robót budowlanych) i dwuetapowym. Uczestnicy konkursu składają wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie. Organizator dopuszcza do udziału w Konkursie i zaprasza do składania opracowań studialnych (Etap I konkursu) Uczestników konkursu spełniających wymagania określone w Regulaminie. Po wyborze w Etapie I przez Sąd konkursowy 6 najlepszych opracowań studialnych, Uczestnicy konkursu, których opracowania studialne wybrano zostają dopuszczeni do dalszego udziału w Konkursie i zaproszeni do składania prac konkursowych (Etap II konkursu).

Obszar objęty konkursem stanowi teren położony na dz. ew. nr 6/33 z obrębu 6-14-03, 1/7, 1/8 oraz 1/9 z obrębu 6-14-04 w Warszawie (na granicy dzielnicy Włochy i Wola). Część studialna (Etap I konkursu) obejmuje obszar 36 ha, natomiast obszar przeznaczony na zlokalizowanie obiektów i zagospodarowania części realizacyjnej (Etap II konkursu) to 23 ha.

Przedmiotem konkursu jest wykonanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej dla założenia centrum kulturalno-naukowego i rozrywkowego związanego tematycznie z techniką i transportem (w tym w szczególności kolejnictwa) o nazwie Stacja Muzeum tj.;

– w Etapie I konkursu (etap studialny) zaproponowanie koncepcji zespołu obiektów i zagospodarowania składających się na założenie urbanistyczno-architektoniczne pn. Stacja Muzeum przy ul. Potrzebnej w Warszawie

– w Etapie II konkursu (etap realizacyjny) przedstawienie koncepcji budynku głównego Stacji Muzeum, Hali taboru oraz związanego z nim zagospodarowania będących rozwinięciem rozwiązań przedstawionych w Etapie I.

Koncepcja powinna określać relacje obiektów z otoczeniem, rozwiązania architektoniczne precyzujące standardy obiektów i zagospodarowania, zasady kształtowania przestrzeni publicznej i zabudowy oraz obsługi komunikacyjnej.

 

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w Regulaminie konkursu do pobrania na stronie internetowej ZG SAR:

http://www.sarp.org.pl/pokaz/konkurs_na_opracowanie_koncepcji_architektoniczno-urbanistycznej_%E2%80%9Estacji_muzeum%E2%80%9D_w_warszawie,2202/

 

Konkurs w Bydgoszczy

Szanowni Państwo,

informujemy, że firma „EBUD – Towarzystwo Budownictwa Społecznego” przy współpracy z SARP Oddział Bydgoszcz ogłasza „Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej i wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budynku wielorodzinnego przy ulicy Czerwonego Krzyża 13 w Bydgoszczy”.

 

Termin składania prac konkursowych: 19 lutego 2016 r.

 

Regulamin i załączniki dostępne są na stronie:

https://www.dropbox.com/sh/jref9sklveaqap7/AACTpkrnT3stnm_DVNb-K2rVa?dl=0

Konkurs AMFN

Szanowni Państwo,
informujemy, że ogłoszony został Konkurs na prace projektowe dotyczące opracowania koncepcji urbanistyczno-architektonicznej obiektu Akademii Muzycznej imienia F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy przy ul. Chodkiewicza 9-11 w Bydgoszczy

Termin składania wniosków: 02.02.2016r.

Regulamin i załączniki dostępne są na stronach:

http://www.akademia2020.pl/
oraz
http://www.amuz.bydgoszcz.pl/o-uczelni/zamowienia-publiczne/

Europan

Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszamy na seminarium i wystawę podsumowującą doświadczenie konkursu Europan w Warszawie oraz prezentującą realizacje pokonkursowe w Wiedniu.
———————————————————-
Europan to międzynarodowy konkurs architektoniczny, który angażuje młodych profesjonalistów do 40 roku życia w poszukiwaniu awangardowych rozwiązań, nowatorskich idei i możliwości budowy współczesnego europejskiego miasta.
Od 1990 roku zorganizowano już 13 edycji. Konkurs odbywa się jednocześnie w kilkunastu krajach (m.in. W Austrii, Francji, Hiszpanii, Niemczech, Szwajcarii, Szwecji, Włoszech). W pięciu ostatnich edycjach uczestniczyła także Polska, jakna razie reprezentowana wyłącznie przez Warszawę.
Zapraszamy na wystawę zorganizowaną przez Miasto Stołeczne Warszawa w Muzeum Architektury we Wrocławiu, prezentującą wszystkie nagrodzone w Polsce prace oraz wybrane prace europejskie.
Seminarium i otwarcie wystawy odbędzie się 28 stycznia 2016 roku o godzinie 17.00 – o doświadczeniach realizacji konkursowych koncepcji opowiedzą Pia Spiesberger i Bernd Vlay (Europan Austria). Polskie edycje Europanu podsumuje Tomasz Zemła (kierownik projektu Europan Polska, zastępca dyrektora Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy).
Uwaga: wystawa na antresoli, seminarium w krużgankach Muzeum Architektury we Wrocławiu.
Czas trwania wystawy:28.01.2016 – 29.02.2016
Muzeum Architektury we Wrocławiu
ul. Bernardyńska 5
50 – 156 Wrocław
Godziny otwarcia Muzeum Architektury we Wrocławiu
pn. muzeum nieczynne
wt., pt., – nd.:11.00 – 17.00
śr. 10.00 – 16.00
czw. 12.00 – 19.00

Meet at GIS Krakow with the winner of WAF

Chamber of Architects of the Republic of Poland (IARP) and ABplus Events

invite you to meet with

arch. Makoto Nakayama in

Kraków on 22-23rd February 2016

at the international conference GIS, dedicated to architecture and
interior design

http://warsaw.iegis.eu/2016-registration-en/

Wigilia

W nawiązaniu do wcześniej przekazanej informacji, uprzejmie przypominamy i zapraszamy serdecznie na Wigilię Architektów
Poczujmy więź łączącego nas zawodu i środowiska. Złóżmy sobie życzenia, przekażmy serdeczne myśli i słowa, podzielmy się opłatkiem z przyjaciółmi, z koleżankami i kolegami, ze znajomymi, a także z nieznajomymi

15 grudnia 2015 roku o godzinie 18.30 (wtorek), online casino Dom SARP – WOIA RP

Szczególnie zapraszamy młodych architektów z dziećmi oraz starszych architektów z wnukami. Wzorem lat ubiegłych – w trakcie Wigilii odbędą się świąteczne warsztaty architektoniczne dla dzieci, polegające na dekorowaniu domków z piernika.

UWAGA – Warsztaty rozpoczną się już o godz. 17.30

„60-tka” Okraglaka

Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział w Poznaniu zaprasza na obchody 60- urodzin ikony naszego miasta- Okrąglaka.

Bryła Okrąglaka projektu Marka Leykama została wzniesiona w 1954 roku. Był to pierwszy budynek w Poznaniu, do którego budowy użyto prefabrykatów. Okrąglak to 8-piętrowy walec, którego serce stanowi obszerna klatka schodowa o średnicy 5 metrów z trzema biegami schodów. Bryła ta była typowym przykładem PRL-owskiego modernizmu. Początkowo budynek pełnił rolę Domu Towarowego. Obecnie budynek ma charakter biurowo -usługowy.

Okrąglak w 2005 roku otrzymał nagrodę Złotego Quadro za najlepszy poznański budynek półwiecza 1955-2005.

12 grudnia będziemy obchodzić trochę spóźnione urodziny naszej ikony. Tego dnia odbędą się warsztaty dla dzieci, wykład oraz dzięki uprzejmości właściciela dwa oprowadzania po budynku. Czytaj dalej „60-tka” Okraglaka

Konkurs Quadro

Prezydent Miasta Poznania serdecznie zaprasza na uroczystość rozstrzygnięcia Konkursu i wręczenia Nagrody im. Jana Baptysty Quadro za najlepszą realizację architektoniczną roku 2014 w Poznaniu.

Uroczystość odbędzie się w środę 4 listopada br. o godzinie 15.30 w sali renesansowej Ratusza w Poznaniu, Stary Rynek 1.

Walne Zebranie

Zarząd Poznańskiego Oddziału SARP informuje, że zbliża się koniec aktualnej kadencji działalności władz naszego Oddziału (2012 – 2015).

W związku z tym serdecznie zapraszamy wszystkich członków na Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Poznańskiego Oddziału SARP, które odbędzie się dnia 23 października 2015 r. (piątek) o godzinie 14.00 w sali konferencyjnej Muzeum Archeologicznego w Poznaniu, ul. Wodna 27

Uprzejmie przypominamy, że obecność na Zebraniu jest obowiązkowa.

Stowarzyszenie Architektow Polskich Oddzial Poznan