Konkurs im. Jana Baptysty Quadro

SARP Oddział w Poznaniu i UWI Inwestycje S.A. uprzejmie informują, że można składać zgłoszenia do kolejnej, już XVIII edycji Konkursu o nagrodę Prezydenta Miasta Poznania im. Jana Baptysty Quadro na najlepszą realizację architektoniczną 2015 roku (obiekty oddane do użytku w roku 2015).
Zgodnie z regulaminem konkursu w zgłoszeniu należy:

– podać nazwę obiektu, jego adres, autorów, inwestora, zdjęcia obiektu, datę oddania do użytkowania wraz z krótkim opisem,

– zgłoszoną realizację należy zaprezentować na jednej sztywnej planszy – na lekkim podkładzie grubości max 5 mm w formacie 70×100 cm, w układzie pionowym umożliwiającej ekspozycję pokonkursową.

Termin składania zgłoszeń upływa 31 sierpnia 2016 roku.

Z uwagi na czas urlopowy zgłoszenia (plansze) można przekazywać do Sekretariatu SARP Oddział w Poznaniu tylko
w dniu 31 sierpnia br. w godzinach 11.00 – 15.00
Natomiast cały czas można przesyłać zgłoszenia drogą mailową (poznan@sarp.org.pl) lub pocztą tradycyjną.

Nagroda Honorowa SARP Poznan

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 10 maja 2016 roku o godzinie 19:00 w siedzibie SARP O/Poznań odbędzie się uroczystość wręczenia nagrody honorowej Oddziału Poznańskiego SARP za rok 2015. Miło nam poinformować, że laureatami tej szacownej nagrody zostali koledzy architekci Andrzej Kurzawski i Wojciech Kolesiński tworzący pracownię PPWK Architekci. Serdecznie zapraszamy na uroczystość połączoną z otwarciem wystawy prezentującej dorobek laureatów.

Park Zakrzowek w Krakowie

Zarząd Zieleni Miejskiej i Urząd Miasta Krakowa we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich Oddział w Krakowie ogłaszają studialny, jednoetapowy międzynarodowy konkurs urbanistyczno-architektoniczny na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej Parku Zakrzówek w Krakowie.

 

Przedmiotem konkursu jest wykonanie koncepcji Parku Zakrzówek – na obszarze terenów zielonych Krzemionek Zakrzowskich, o łącznej powierzchni ok. 62 ha. Terenów w bezpośredniej bliskości historycznego centrum wielowiekowego miasta (niecałe 2 km od Wawelu) z najbardziej charakterystycznym elementem w postaci niefunkcjonującego już kamieniołomu, częściowo zalanego przez wody gruntowe. Zbiornik zalewu jest elementem wyjątkowym, o powierzchni ok. 16,8 ha, głębokości ponad 30 m i skalistych, prawie pionowych ścianach (najwyższe fragmenty przekraczają wysokość 30 m ponad lustro wody). Przestrzeń objęta konkursem została silnie przekształcona w wyniku wielowiekowej działalności kamieniołomu, po której pozostały charakterystyczne hałdy. Z obszaru roztaczają się unikatowe, malownicze panoramy Krakowa. Park jest miejscem występowania chronionych gatunków flory i fauny oraz zabytków (stanowisk archeologicznych i obiektów militarnych). Położony jest w granicach Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego i od lat stanowi ulubione miejsce krakowian oraz – z troski o nie – jest przedmiotem ożywionej dyskusji publicznej.

Czytaj dalej Park Zakrzowek w Krakowie

KONKURS GDYNIA

OGŁOSZENIE O KONKURSIE ARCHITEKTONICZNYM NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEJ ZESPOŁU OBIEKTÓW BIUROWYCH ORAZ KONCEPCJI TERENU ZIELENI MIEJSKIEJ PRZY UL. A. HRYNIEWICKIEGO 10 W GDYNI”

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. ogłasza postępowanie w trybie KONKURSU ARCHITEKTONICZNEGO NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEJ ZESPOŁU OBIEKTÓW BIUROWYCH NA CZĘŚCI DZ. NR EW. 26-2975 (stary nr ew. 92/1 Z OBRĘBU 134) ORAZ KONCEPCJI TERENU ZIELENI MIEJSKIEJ NA DZ. NR EW. 26-2979 (stary nr ew. 138/1 Z OBRĘBU 134) PRZY UL. A. HRYNIEWICKIEGO 10 W GDYNI

Konkurs organizowany jest w formie konkursu otwartego, II-etapowego, realizacyjnego.

Warunki konkursu oraz wszystkie informacje dostępne są na stronie Organizatora, pod adresem:

http://www.phnsa.pl/bip/ogloszenia-i-przetargi/ogloszenie/news/pokaz/news/konkurs-architektoniczny-na-opracowanie-koncepcji-architektoniczno-urbanistycznej-zespolu-obiektow-biurowych-oraz-koncepcji-terenu-zieleni-miejskiej-przy-ul-a-hryniewickiego-10-w-gdyni/

Arena Design

Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział w Poznaniu ma przyjemność po raz trzeci zaprosić do udziału w wydarzeniach dla architektów, które będzie towarzyszyć Targom Arena Design na MTP w dniach 08-11.03.2016.

Wykłady w marcu w Poznaniu wygłoszą: Yan Roche z francuskiej pracowni LAN Architecture, Lukas Kos z pracowni FOUR O NINE oraz Robert Konieczny założyciel pracowni KWK Promes . W trakcie trwania Targów (9 marca ) odbędzie się także kolejna edycja cyklu „Otwarte Pracownie”, w tym dniu każdy będzie mógł dowiedzieć się jak wygląda i na czym polega codzienna praca architekta, poznać niezrealizowane projekty, koncepcje i szkice praktykujących architektów. Tym razem swoje pracownie otworzą: NMS architekci ora Mili Młodzi Ludzie.

ArenaDesign
Czytaj dalej Arena Design

Konkurs Stacja Muzeum

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej dla zadania inwestycyjnego „Stacja Muzeum” zlokalizowanego przy ul. Potrzebnej w Warszawie

 

Krótki opis konkursu:

Konkurs jest konkursem realizacyjnym (tj. na podstawie, którego zostanie wykonana dokumentacja projektowa, stanowiąca podstawę do realizacji robót budowlanych) i dwuetapowym. Uczestnicy konkursu składają wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie. Organizator dopuszcza do udziału w Konkursie i zaprasza do składania opracowań studialnych (Etap I konkursu) Uczestników konkursu spełniających wymagania określone w Regulaminie. Po wyborze w Etapie I przez Sąd konkursowy 6 najlepszych opracowań studialnych, Uczestnicy konkursu, których opracowania studialne wybrano zostają dopuszczeni do dalszego udziału w Konkursie i zaproszeni do składania prac konkursowych (Etap II konkursu).

Obszar objęty konkursem stanowi teren położony na dz. ew. nr 6/33 z obrębu 6-14-03, 1/7, 1/8 oraz 1/9 z obrębu 6-14-04 w Warszawie (na granicy dzielnicy Włochy i Wola). Część studialna (Etap I konkursu) obejmuje obszar 36 ha, natomiast obszar przeznaczony na zlokalizowanie obiektów i zagospodarowania części realizacyjnej (Etap II konkursu) to 23 ha.

Przedmiotem konkursu jest wykonanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej dla założenia centrum kulturalno-naukowego i rozrywkowego związanego tematycznie z techniką i transportem (w tym w szczególności kolejnictwa) o nazwie Stacja Muzeum tj.;

– w Etapie I konkursu (etap studialny) zaproponowanie koncepcji zespołu obiektów i zagospodarowania składających się na założenie urbanistyczno-architektoniczne pn. Stacja Muzeum przy ul. Potrzebnej w Warszawie

– w Etapie II konkursu (etap realizacyjny) przedstawienie koncepcji budynku głównego Stacji Muzeum, Hali taboru oraz związanego z nim zagospodarowania będących rozwinięciem rozwiązań przedstawionych w Etapie I.

Koncepcja powinna określać relacje obiektów z otoczeniem, rozwiązania architektoniczne precyzujące standardy obiektów i zagospodarowania, zasady kształtowania przestrzeni publicznej i zabudowy oraz obsługi komunikacyjnej.

 

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w Regulaminie konkursu do pobrania na stronie internetowej ZG SAR:

http://www.sarp.org.pl/pokaz/konkurs_na_opracowanie_koncepcji_architektoniczno-urbanistycznej_%E2%80%9Estacji_muzeum%E2%80%9D_w_warszawie,2202/

 

Konkurs w Bydgoszczy

Szanowni Państwo,

informujemy, że firma „EBUD – Towarzystwo Budownictwa Społecznego” przy współpracy z SARP Oddział Bydgoszcz ogłasza „Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej i wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budynku wielorodzinnego przy ulicy Czerwonego Krzyża 13 w Bydgoszczy”.

 

Termin składania prac konkursowych: 19 lutego 2016 r.

 

Regulamin i załączniki dostępne są na stronie:

https://www.dropbox.com/sh/jref9sklveaqap7/AACTpkrnT3stnm_DVNb-K2rVa?dl=0

Konkurs AMFN

Szanowni Państwo,
informujemy, że ogłoszony został Konkurs na prace projektowe dotyczące opracowania koncepcji urbanistyczno-architektonicznej obiektu Akademii Muzycznej imienia F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy przy ul. Chodkiewicza 9-11 w Bydgoszczy

Termin składania wniosków: 02.02.2016r.

Regulamin i załączniki dostępne są na stronach:

http://www.akademia2020.pl/
oraz
http://www.amuz.bydgoszcz.pl/o-uczelni/zamowienia-publiczne/

Europan

Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszamy na seminarium i wystawę podsumowującą doświadczenie konkursu Europan w Warszawie oraz prezentującą realizacje pokonkursowe w Wiedniu.
———————————————————-
Europan to międzynarodowy konkurs architektoniczny, który angażuje młodych profesjonalistów do 40 roku życia w poszukiwaniu awangardowych rozwiązań, nowatorskich idei i możliwości budowy współczesnego europejskiego miasta.
Od 1990 roku zorganizowano już 13 edycji. Konkurs odbywa się jednocześnie w kilkunastu krajach (m.in. W Austrii, Francji, Hiszpanii, Niemczech, Szwajcarii, Szwecji, Włoszech). W pięciu ostatnich edycjach uczestniczyła także Polska, jakna razie reprezentowana wyłącznie przez Warszawę.
Zapraszamy na wystawę zorganizowaną przez Miasto Stołeczne Warszawa w Muzeum Architektury we Wrocławiu, prezentującą wszystkie nagrodzone w Polsce prace oraz wybrane prace europejskie.
Seminarium i otwarcie wystawy odbędzie się 28 stycznia 2016 roku o godzinie 17.00 – o doświadczeniach realizacji konkursowych koncepcji opowiedzą Pia Spiesberger i Bernd Vlay (Europan Austria). Polskie edycje Europanu podsumuje Tomasz Zemła (kierownik projektu Europan Polska, zastępca dyrektora Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy).
Uwaga: wystawa na antresoli, seminarium w krużgankach Muzeum Architektury we Wrocławiu.
Czas trwania wystawy:28.01.2016 – 29.02.2016
Muzeum Architektury we Wrocławiu
ul. Bernardyńska 5
50 – 156 Wrocław
Godziny otwarcia Muzeum Architektury we Wrocławiu
pn. muzeum nieczynne
wt., pt., – nd.:11.00 – 17.00
śr. 10.00 – 16.00
czw. 12.00 – 19.00

Stowarzyszenie Architektow Polskich Oddzial Poznan