Konkurs: Teatr Wybrzeże w Gdańsku

KONKURS na opracowanie aktualizacji koncepcji architektonicznej modernizacji infrastruktury Teatru Wybrzeże w Gdańsku – dużej Sceny i Sceny Malarnia, z poprawą stanu zabytkowego obiektu Starej Apteki wraz z Przejściem Bramnym oraz podniesieniem jakości przestrzeni publicznej na ulicy Teatralnej, organizowany przez Teatr Wybrzeże, przygotowany i przeprowadzany we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich Oddział Wybrzeże. Czytaj dalej

Olsztyn: Warsztaty MAJÓWKA 2014

Warsztaty szkoleniowo – integracyjne MAJÓWKA 2014
Pałac i Folwark Galiny koło Bartoszyc 9 – 11 maja
Zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej edycji warsztatów szkoleniowo–integracyjnych. W Folwarku i Pałacu Galiny chcemy się spotkać ponownie, aby wspólnie spędzić czas na przygotowanych dla nas szkoleniach jak również podczas świetnej zabawy terenowej „Galiniada”, biesiadzie przy ognisku, zabawie tanecznej i innych atrakcjach.

Więcej informacji na stronie Organizatora.

VI Europejski Kongres Gospodarczyw Katowicach

7-9 maja 2014 r. odbędzie się Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach. Szósta edycja Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach odbędzie się w dniach 7-9 maja br. To czas wyjątkowy. 9 maja obchodzony jest Dzień Europy, mija też dziesięć lat od największego w historii rozszerzenia Unii Europejskiej o dziesięć państw, w tym kraje Europy Centralnej i republiki nadbałtyckie. To także ważny czas ze względu na aktualne wydarzenia i nowe okoliczności, w jakich znalazła się Polska, Europa, świat. Czytaj dalej

Akustyka w projektowaniu i realizacji obiektów budowlanych – konferencja szkoleniowa

KONFERENCJA SZKOLENIOWA

Akustyka w projektowaniu i realizacji obiektów budowlanych

Miejsce  i czas konferencji:  Poznań – 17.04.2014r,

Rozpoczęcie godz. 9.00; przewidywane zakończenie  – godz. 15.00

Cel szkolenia:

Szkolenie ma na celu zwrócenie uczestnikom uwagi na podstawowe problemy mogące pojawić się w czasie projektowania i realizacji obiektów budowlanych (mieszkalnych, biurowych, produkcyjnych, widowiskowych) związane z zagadnieniami akustycznymi. Naświetlone zostaną najważniejsze powody powstawania tych problemów oraz możliwości ich rozwiązywania dla typowych przypadków. Między innymi w związku z planowanym wprowadzeniem normy PN-B-02151-4 oraz problemami występującymi w czasie projektowania i odbiorów dźwiękowych systemów ostrzegawczych znaczny nacisk w trakcie szkolenia położony zostanie na problematykę zrozumiałości mowy. Drugim unikalnym elementem szkolenia będzie wprowadzenie do problematyki projektowania obiektów budowlanych o podwyższonych wymaganiach funkcjonalnych w zakresie akustyki.

Przygotowanie merytoryczne i prowadzenie konferencji zespół projektantów akustyków  z Politechniki Wrocławskiej: dr inż. Piotr Z. Kozłowski, dr inż. Paweł Dziechciński, .

Czytaj dalej

Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Poznań