Konkursu na koncepcję zagospodarowania terenu przy ul. Miętowej w Poznaniu

Na prośbę Organizatora Konkursu na koncepcję zagospodarowania terenu przy ul. Miętowej w Poznaniu, Fundacji Rozwoju Miasta Poznania i UWI Inwestycje S.A., Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział w Poznaniu rekomenduje do składu Sądu Konkursowego następujących architektów, członków Kolegium Sędziów Konkursowych SARP o/Poznań:

arch. Krzysztof Frąckowiak,
arch. Michał Kapturczak,
arch. Przemysław Woźny

Członkowie Sądu Konkursowego, rekomendowani przez nasz Oddział, podczas oceny złożonych prac w Konkursie zobowiązani są do przestrzegania zasad Kodeksu Etyki Zawodowej SARP.

Konferencja szkoleniowa „Renowacje Budynków”

Konferencja szkoleniowa:

RENOWACJE BUDYNKÓW

Miejsca i terminy: Poznań – 5.11.2014 r

Miejsce: Instytut Włókien Naturalnych, ul. Wojska Polskiego 71B
Przewidywana godz. rozpoczęcia – 9.00, zakończenia ok. 15.00

Przygotowanie i prowadzenie:

Dr inż. Tomasz Steidl, dr inż. Paweł Krause –  Katedra Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli, Wydział Budownictwa Politechnika Śląska, autoryzowani weryfikatorzy NFOŚiGW,

Program konferencji

I .Referaty ekspertów przewidziane w programie konferencji:

1. Naprawy i renowacje stropów – Tomasz Steidl, Paweł Krause, Bożena Orlik-Kożdoń

2. Renowacja i konserwacja pokryć dachowych, tarasów i balkonów – Paweł Krause, Tomasz Steidl, Bożena Orlik-Kożdoń

3. Renowacja ścian zewnętrznych w aspekcie izolacyjności termicznej – Bożena Orlik-Kożdoń, Tomasz Steidl, Paweł Krause,

4. Uszczelnianie i renowacja zawilgoconych ścian i piwnic – Agnieszka Szymanowska-Gwiżdż, Tomasz Steidl

II.   Prezentacje produktowe sponsorów konferencji przygotowane przez doradców technicznych zaproszonych firm: Rector, Xella (Multipor), Fels Werke, quick-mix, Izohan; Ekspozycja: Recticel, Visbud – Projekt (Hahne)

III.  Wydanie certyfikatów uczestnictwa.

Organizatorzy zastrzegają możliwość zmian w programie konferencji

Czytaj dalej

„Projekt – miasto. Spotkanie z poznańskim architektem”

Towarzystwo Urbanistów Polskich, oddział w Poznaniu serdecznie zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu ‘Towarzyskie Urbanistów Pogawędki’, które odbędzie się w poniedziałek 13 października, o godzinie 17:00 w Cafe Misja (ul. Gołębia 1). Ideą tych spotkań jest stworzenie przestrzeni do wymiany myśli i dyskusji wokół problemów planowania przestrzennego. Gościem spotkania będzie wybitny poznański architekt, Pan Witold Milewski.
Czytaj dalej

Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Poznań