KONKURS REALIZACYJNY NA OPRACOWANIE KONCEPCJI URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNEJ DLA OBSZARU CENTRUM STARGARDU

Gmina Miasto Stargard ogłosiła konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej dla obszaru centrum Stargardu ze szczegółowym rozwiązaniem zagospodarowania Placu Wolności i ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Przedmiotem konkursu jest wybór najlepszej koncepcji urbanistyczno-architektonicznej dla obszaru centrum Stargardu ze szczegółowym rozwiązaniem zagospodarowania Placu Wolności i ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Uzyskanie nowego rozwiązania funkcjonalnego i przestrzennego miasta w obszarze opracowania konkursowego, które poprzez poprawę estetyki i nową organizację komunikacji pieszej i kołowej, zwiększy atrakcyjność przestrzeni publicznej, gdzie forma budynków w pierzejach i odpowiednio ukształtowane przestrzenie miejskie ulicy i placu stworzą miejsce atrakcyjne do zamieszkania oraz większej aktywności społeczno– gospodarczej i kulturalnej mieszkańców. Autor najlepszej pracy konkursowej zostanie zaproszony do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie wynikającym z nagrodzonej pracy ( o ile wystąpi taka konieczność) oraz na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji polegającej na zagospodarowaniu przestrzeni publicznych.
 czytaj dalej …

Terminy:
• Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie/prac konkursowych do 31 stycznia 2018, do godziny 15:00.
 
Nagrody:
  • I nagroda – 30 000 zł brutto oraz zaproszenie do udziału i negocjacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki
  • II nagroda – 18 000 zł brutto 
  • III nagroda – 10 000 zł brutto
  • Trzy wyróżnienia po 4 000 zł brutto 

szczegóły na stronie internetowej : http://szczecin.sarp.org.pl/centrum-stargard/