Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno – urbanistycznej Przedszkola i Żłobka w Jemielnicy

Gmina Jemielnica przy współpracy Stowarzyszenia Architektów Polskich O/Opole zapraszają do wzięcia udziału w konkursie architektonicznym, realizacyjnym na opracowanie koncepcji architektoniczno – urbanistycznej Przedszkola i Żłobka w Jemielnicy.

Gmina Jemielnica – www.jemielnica.pl

Harmonogram Konkursu:

1. Ogłoszenie konkursu – 28 luty 2018
2. Składanie anonimowych pytań dotyczących wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie oraz pytań dotyczących Regulaminu Konkursu – 14 marca 2018
3. Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie – 21 marca 2018 do godz. 18.00
4. Zaproszenia – dopuszczenia do udziału w Konkursie, publiczna informacja o ilości zakwalifikowanych zespołów – po ocenie ewentualnych uzupełnień i wyjaśnień do wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
5. Odpowiedzi na pytania dotyczące Regulaminu Konkursu – 21 marca 2018
6. Składanie prac konkursowych – 30 maja 2018 do godziny 17.00
7. Ogłoszenie wyników Konkursu i dyskusja pokonkursowa – 13 czerwca 2018
8. Zaproszenie do negocjacji Autora nagrodzonego I nagrodą – 29 czerwca 2018
9. Wystawa pokonkursowa – 13 czerwca 2018 – 16 lipca 2018

Suma nagród pieniężnych i wyróżnień w konkursie wynosi 30 000 PLN (brutto), w tym:

I Nagroda 15 000 PLN, zaproszenie autora najlepszej pracy konkursowej do negocjacji, w trybie zamówienia z wolnej ręki, zamówienia publicznego na usługi, którego zakres i warunki zostały określone w załączniku [C] do Regulaminu konkursu.

II Nagroda 8 000 PLN

III Nagroda 5 000 PLN

Wyróżnienie 2 000 PLN

Zamawiający powołał Sąd Konkursowy w następującym składzie:
Przewodniczący – Jacek Krych (architekt, SARP Katowice)
Sędzia – Piotr Pyka (Urząd Gminy Jemielnica, zastępca Wójta)
Sędzia – Justyna Klama (Urząd Gminy Jemielnica)
Sędzia – Mariusz Burczek (Urząd Gminy Jemielnica)
Sędzia – Dawid Pyka (architekt, Urząd Gminy Jemielnica)
Sędzia – Marek Nowacki (architekt, SARP Opole)
Sędzia Referent – Mariusz Tenczyński (architekt, SARP Opole)

Do pobrania: Regulamin

Do pobrania: Załączniki

Do pobrania: Ogłoszenie o zamówieniu