Rozstrzygnięcie konkursu SARP nr 977 – Wielkopolskie Centrum Onkologii

Zgodnie z zapisami Regulaminu Konkursu – rozdz. VI, pkt. 3 Zamawiający i Organizator Konkursu uprzejmie informują, że publiczne odczytanie werdyktu Sądu Konkursowego, rozstrzygnięcie Konkursu i otwarcie wystawy pokonkursowej nastąpi dnia 28 maja 2018 roku (poniedziałek) o godzinie 14.00 w Domu SARP – Poznań – Stary Rynek 56  (I piętro)

W tym samym miejscu, bezpośrednio po ogłoszeniu wyników Konkursu, odbyła się dyskusja pokonkursowa.

Wystawa prac konkursowych odbywać się będzie w Domu SARP przez okres 3 tygodni, tj. do dnia 18 czerwca br. W zależności od zainteresowania ekspozycją czas ten może zostać przez Zamawiającego wydłużony lub wystawa może być przeniesiona w inne miejsce.

arch. Katarzyna Wrońska, SARP
sekretarz organizacyjny konkursu


WYNIKI KONKURSU