Konkurs Plac Fabryczny Bielsko-Biała

Ogłoszono konkurs na opracowanie koncepcji  zagospodarowania terenu w rejonie Placu Fabrycznego w Bielsku-Białej. Suma nagród w konkursie to 80 000 zł. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie upływa 21 sierpnia 2018 roku.
Podstawowym celem konkursu jest pozyskanie jak największej ilości koncepcji studialnych i pomysłów na zagospodarowanie rejonu Placu Fabrycznego w Bielsku-Białej oraz wybranie najlepszego rozwiązania urbanistyczno-architektonicznego. Prace konkursowe będą wykonywane w celu wykazania potencjału tego fragmentu miasta , jego możliwości użytkowych i atrakcyjności dla Inwestora.  Zamawiający oczekuje od uczestników konkursu współczesnych rozwiązań przestrzennych i urbanistyczno-architektonicznych,  zaprojektowanych ze szczególnym poszanowaniem warunków urbanistycznych, historycznych, społecznych i komunikacyjnych .

Terminy:
  • Termin składania zapytań do Regulaminu Konkursu – 07.08.2018
  • Termin publikacji odpowiedzi na pytania do Regulaminu konkursu – 14.08.2018
  • Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie – 21.08.2018
  • Weryfikacja dokumentów, sprawdzenie oświadczeń  i prawidłowości wypełnienia załączników, wskazanie terminu ich uzupełnienia – 24.08.2018
  • Termin uzupełnienia dokumentów – 30.08.2018
  • Wysłanie zawiadomień do uczestników o dopuszczenie do udziału w konkursie i zaproszeń do złożenia prac konkursowych – 31.08.2018
  • Termin złożenia prac konkursowych – 15.10.2018
  • Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników – 29.10.2018
Szczegóły na http://sarp.com.pl/node/30