Dzień Dziecka z SARPem – konkurs na Facebooku

Z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Poznań przygotował mały konkurs!

Picasso powiedział kiedyś, że wszystkie dzieci są urodzonymi artystami. Jako architekci chcemy wspierać kreatywność młodych ludzi, a do tego zachęcić do spojrzenia na kamienice poznańskiego Starego Rynku jako inspirację do stworzenia czegoś niebanalnego.

Dla kogo ten konkurs?

Zapraszamy przedszkolaki do kolorowania (np. patrz załącznik) oraz dzieci klas szkoły podstawowej do narysowania, namalowania, wycięcia lub wyklejenia kamienic. Jako wzór podajemy kamienice ze Starego Rynku w Poznaniu, ale oczywiście każdy może wybrać „swój” obiekt.

Rodzic lub opiekun powinien dodać zdjęcie pracy pod wpisem konkursowym na Facebooku z imieniem i wiekiem autora/autorki pracy.
https://bit.ly/2XdbeVA

Jest to konkurs otwarty dla wszystkich dzieci!

W ramach konkursu nagrodzimy 4 najbardziej kreatywne  prace!
(2 Nagrody w grupie wiekowej przedszkolaki/szkoła)

W nagrodę dzieci otrzymają książki or

Na tym zakończono zebranie Zarządu SARP O/Poznań kadencji 2019 -2023.

Protokołowała: Urszula Jaworska

az dyplomy!

Termin zgłaszania prac?

Macie czas na dodanie zdjęć od 25 maja do 30 maja 2020 roku (do godziny 23:59)

Prace zgłoszone do konkursu oceni jury złożone z architektów, członków Zarządu SARP. Werdykt zostanie ogłoszony 1 czerwca w Dzień Dziecka.

ZAPRASZAMY do wzięcia udziału w konkursie!