Nagroda Architectus civitatis nostrae – Budowniczy naszego miasta

Nagrodę Architectus civitatis nostrae (Budowniczy naszego miasta) ustanawiono, aby podkreślić i zwrócić uwagę na dokonania najlepszych przedsiębiorców budujących w Poznaniu, wskazując na ich sprawność organizacyjną, rzetelność i uczciwość, a także troskę o dobro wspólne.

W trzeciej edycji konkursu oceniane będą inwestycje zrealizowane w latach 2018-2019. Były to lata o wyjątkowo wysokiej liczbie oddanych mieszkań.

Z przyjemnością informujemy, że w kapitule dokonującej wyboru laureatów tegorocznej edycji nagrody składającej się z różnych środowisk działających na terenie miasta znaleźli się przedstawiciele w SARP i WOIA.

Kandydaturę do Nagrody, wraz z uzasadnieniem, mogą zgłaszać: przedsiębiorcy i ich organizacje, instytucje, fundacje i stowarzyszenia, organizacje społeczne, każdy mieszkaniec miasta oraz Kapituła Nagrody.

Zgłoszenia należy kierować do Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, 60-841 Poznań, ua@um.poznan.pl (tytuł: Architectus).

Informacje o konkursie można uzyskać pod numerem 61-878-57-25.

Termin nadsyłania zgłoszeń do tegorocznej edycji mija 21 października 2020r.

Więcej szczegółów: https://bit.ly/2FsU80T