Konkurs w Szczecinie

Na prośbę szczecińskiego Oddziału SARP uprzejmie informujemy o konkursie organizowanym przez TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o.

W dn. 30.10.2020 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2020/S212-519412 zostało opublikowane ogłoszenie o konkursie na opracowanie:
„Koncepcji urbanistyczno – architektonicznej rewitalizacji zabudowy w rejonie ulic: Oficerskiej, Mierniczej, Cichej, Lekarskiej i A.Krzywoń w Szczecinie na tle rewitalizacji obszaru starego miasta Dąbie”.

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie: http://www.tbsp.szczecin.pl/pl/przetargi/konkurs-koncepcja-urbanistyczno-architektoniczna-rewitalizacji-zabudowy-w-rejonie-ulic