41 edycja Konkursu im. prof Władysława Czarneckiego

Poznański Oddział SARP zaprasza studentów do zgłaszania swoich projektów do 41 edycji Konkursu im.prof. Władysława Czarneckiego na najlepszą pracę semestralną wykonaną przez studentów architektury i kierunków projektowych na Politechnice Poznańskiej i Uniwersytecie Artystycznym. Konkurs organizowany jest nieprzerwanie od 1984 roku (pierwotnie odbywały się 2 edycje rocznie jako podsumowanie semestru letniego i zimowego) i tym samym jest jednym z najstarszych tego typu cyklicznym wydarzeniem w Polsce.

Na liście laureatów i wyróżnionych w konkursie, która liczy już blisko 300 pozycji, można znaleźć nazwiska uznanych architektów, wybitnych dydaktyków, zwycięzców konkursu J.B Quadro, przedstawicieli organów administracji architektonicznej, byłych i obecnych członków zarządu SARP i Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów. Nie będzie przesadą stwierdzenie, że zdobycie nagrody w Konkursie jest dla młodych adeptów często przepustką do świata „dorosłej” architektury i zwiastunem sukcesów w działalności zawodowej.

Otwarta formuła Konkursu pozwala na udział w fazie eliminacyjnej zarówno niewielkich opracowań architektonicznych jak i obszernych projektów z zakresu urbanistyki. Dzięki temu Konkurs od początku istnienia nieprzerwanie cieszy się olbrzymią popularnością wśród studentów – co roku w szranki staje ponad 100 adeptów poznańskich uczelni. Udział w Konkursie daje uczestnikowi przedsmak prawdziwej rywalizacji będącej jednym z elementów wykonywania zawodu, ale jest również okazją do zapoznania się z pracami kolegów i bodźcem do rozwijania własnego talentu.

ZGŁOŚ SWÓJ PROJEKT

Ze względu na sytuację epidemiologiczną, konieczne jest wprowadzenie kilku zmian zgłaszania projektów do I etapu Konkursu.Zgłoszenia do I etapu Konkursu:

● w Etapie I mogą uczestniczyć wszystkie prace zgłoszone przez autorów, które uzyskały zaliczenie w terminie i zostały zarekomendowane przez prowadzącego temat
● student może zgłosić do Konkursu max. 4 prace, w tym można zgłosić max 2 prace grupowe w dowolnej kategorii
● zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie ( zał. nr 1- podpisany skan), oraz elektroniczną wersję projektów (pdf) należy przesłać na adres mailowy konkursczarneckiego@gmail.com do dnia 18.04.2021 do godziny 23.59
● w przypadku pracy grupowej zał. nr 1 muszą indywidualnie wypełnić wszystkie osoby będące w zespole
● maksymalny rozmiar projektów w wersji elektronicznej to 15 Mb
● organizator nie ogranicza sposobu prezentacji zgłaszanego projektu (mogą być to plansze, zdjęcia makiety, szkice, rysunki techniczne, prezentacje multimedialne) całość jednak powinna być przedstawiona w jednym pliku pdf, posiadającym maksymalnie 15 stron
● osoby zakwalifikowane do II etapu Konkursu zostaną o tym poinformowane mailowo do 28.04.2021.

Organizatorem Konkursu jest SARP Oddział Poznań.
Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania zgłoszonych do konkursu prac konkursowych w zakresie ich nieodpłatnego publikowania, wystawiania oraz elektronicznego przetwarzania kopii.
Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej przez Organizatora konkursu.
Regulamin Konkursu oraz wymagany załącznik nr 1 do pobrania ze strony internetowej Konkursu http://konkursczarneckiego.pl/ – zakładka KONKURS