XXVI EDYCJA KONKURSU POLSKI CEMENT W ARCHITEKTURZE

data publikacji: 2 sierpnia 2022 roku

Stowarzyszenie Architektów Polskich oraz Stowarzyszenie Producentów Cementu organizują konkurs na najlepszą realizację z użyciem technologii żelbetowej. Celem konkursu jest pokazanie możliwości twórczego użycia technologii betonowej w budownictwie.

Zadanie konkursu polega na corocznym wyborze najlepszej realizacji wykonanej i przekazanej do użytku do końca roku poprzedzającego rok, w którym odbywa się kolejna edycja Konkursu. W przypadku XXVI edycji konkursu są to realizacje oddane do użytku do końcem 2021 roku.


Do udziału w konkursie winny być zgłaszane prace z istotnym i znaczącym zastosowaniem technologii betonowej. Mogą to być prace z zakresu:
• obiektów budownictwa ogólnego,
• obiektów budownictwa przemysłowego,
• obiektów inżynierskich.


Prace do udziału w konkursie mogą być zgłaszane poprzez:
• oddziały SARP,
• oddziały PZITB,
• pracownie, biura projektów,
• inwestorów,
• Stowarzyszenie Producentów Cementu.


Zgłoszenie pracy do udziału w konkursie winno zawierać:

  1. Kartę zgłoszenia obiektu (załącznik nr 1).
  2. Zasadnicze rysunki i zdjęcia realizacji na najwyżej 10 arkuszach formatu A-4.
  3. Opisową charakterystykę obiektu (zespołu obiektów) nie przekraczającą 1 strony maszynopisu formatu A-4.
  4. Materiały w wersji elektronicznej na pendrive:
    o 8-12 zdjęć wyłącznie w formatach TIFF, JPG, rozdzielczość min. 300 dpi (5000 pixeli x 3500 pixeli) + autorzy zdjęć,
    o rysunki wyłącznie w formatach EPS, DWG, ew. wektorowe zakotwiczone w PDF-ie, sytuacja, po jednym rzucie, przekroju obiektów zgłoszonych do konkursu.

Regulamin

Skład Sądu Konkursowego:
• Przewodniczący Sądu – arch. Agnieszka Kalinowska-Sołtys
• Przedstawiciel Rady Prezesów SARP – arch. Magda Wielogórska
• Laureat ubiegłorocznej edycji Konkursu „Polski Cement w Architekturze” – arch. Robert Skitek
• architekt członek Kolegium Sędziów Konkursowych SARP, powołany przez ZG SARP – arch. Natalia Paszkowska
• przedstawiciel Stowarzyszenia Producentów Cementu – Zbigniew Pilch
Sekretarz organizacyjny konkursu – arch. Hubert Wąsek

Harmonogram konkursu:
• Zgłaszanie prac do dnia 14 października 2022 r. do godz. 15:00 (przyjmuje Biuro Zarządu Głównego SARP, ul. Foksal 2, 00-366 Warszawa)
• Ogłoszenie wyników konkursu – 9 grudnia 2022 r.

Pytania prosimy kierować na adres: pca@sarp.pl

Pozostałe informacje pod poniższym linkiem:
https://www.sarp.pl/pokaz/xxvi_edycja_konkursu_polski_cement_w_architekturze,3194/