Wszystkie wpisy, których autorem jest Magda Wypusz

SARP Wroc??aw na Przegl?dzie Sztuki SURVIVAL – filmy i debaty

Szanowni Państwo,

Wrocławski Oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich, Fundacja Art Transparent oraz Fundacja Jednostka Architektury serdecznie zapraszają 
na cykl pokazów filmowych i debat, które odbędą się 26 i 27 czerwca, w ramach 15. Przeglądu Sztuki SURVIVAL, w nieczynnym od lat modernistycznym budynku Audytorium Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego. Spotkania będą okazją do przypomnienia twórczości Krystyny i Mariana 
Barskich; dyskusji na temat konkursów architektonicznych i artystycznych, a także na temat współczesnego życia dzieł powojennego modernizmu i aktualności architektonicznych założeń tamtych lat.

26.06.2017 / PONIEDZIAŁEK

17.15
wykład: "Dzielnica czterech wyzwań - projekty i realizacje budynków uczelnianych Krystyny i Mariana Barskich" / prowadzenie: arch. Ewa Barska (wiceprezes SARP O. Wrocław) / duża sala audytoryjna

18.00
film: "The Competition" / reżyseria: Angel Borrego Cubero / Hiszpania, 2013 / duża sala audytoryjna

19.45
debata: "Konkurs - rozwiązanie idealne?" / prowadzenie: arch. Beata 
Stobiecka (członek Zarządu SARP O. Wrocław), uczestnicy: Hanna Wróblewska (dyrektorka Zachęty Narodowej Galerii Sztuki), arch. Jacek Lenart (SARP O. Szczecin, Wiceprezes ds. legislacji Zarządu Głównego 
SARP), dr arch. Maciej Hawrylak (Przewodniczący Kolegium Sędziów Konkursowych SARP O. Wrocław, członek ZG SARP), arch. Piotr Fokczyński (Dyrektor Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta we Wrocławiu, SARP O. Wrocław, vice przewodniczący Dolnośląskiej 
Okręgowej Izby Architektów RP), arch. Michał Gdak (Instytut Dizajnu w Kielcach) / duża sala audytoryjna

27.06.2017 / WTOREK

18.00
film: "The Pruitt-Igoe" / reżyseria: Chad Freidrichs / USA, 2011 / 1,19 h / duża sala audytoryjna

19.45
debata: "Czy naprawdę jest chemia?" / prowadzenie: Michał Duda, uczestnicy: Agata Chmielowska (MKZ), dr hab. Rafał Eysymontt (Uniwersytet Wrocławski), dr Agata Gabiś (Uniwersytet Wrocławski), arch. Marta Mnich (fundacja Jednostka Architektury, pracownia Vroa), dr arch. Łukasz Wojciechowski (fundacja Jednostka Architektury, pracownia Vroa) / duża sala audytoryjna
organizator: Fundacja Art Transparent
współpraca: SARP O. Wrocław; MIASTOmovie; Jednostka Architektury
SURVIVAL 15. Przegląd Sztuki
23-27.06.2017
Audytorium Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego
ul. Fryderyka Joliot-Curie 14

Pełny program Przeglądu:
http://www.survival.art.pl/pl/przeglad/?slick0=1

Wystawa „Domy Jednorodzinne w krajach Grupy Wyszehradzkiej”

Jak co roku, Stowarzyszenie Architektów Węgierskich wystąpiło do Narodowego Funduszu Kultury o grant na zorganizowanie mobilnej wystawy „Domy Jednorodzinne w krajach Grupy Wyszehradzkiej”, w której SARP bierze udział od pierwszej edycji.

Każdy kraj V4 wybiera 4 domy jednorodzinne, ukończone w roku 2016 i 2017.

 

Zwracamy się do Państwa z prośbą o zgłoszenie swoich najnowszych realizacji domów jednorodzinnych.

Zgłoszenia na płytach CD wraz z wydrukami wszystkich materiałów prosimy dostarczyć do dnia 16 sierpnia 2017 do godz.14.30 na adres:

Stowarzyszenie Architektów Polskich

Ul. Foksal 2

00-950 Warszawa

V4 FAMILY HOUSES

Zgłoszenia (w wersji elektronicznej i papierowej – edytowalnej) muszą zawierać:

Teksty (po polsku i angielsku):

 • Imię i nazwisko architekta/architektów, nazwę, adres i kontakt e-mail do pracowni
 • Nazwę domu
 • Nazwę miejscowości, w której dom się znajduje
 • Legendę z opisem  pomieszczeń

Grafikę:

 • Plan budynku z ogrodem
 • Widok ulicy, przy której dom jest ulokowany
 • rzuty pomieszczeń  w grafice  czarno białej
 • przekrój w charakterystycznym miejscu
 • 3-4-zdjęcia domu

Informacji na temat wystawy udziela

Agnieszka Mietlicka

Dział Zagraniczny /Foreign Department SARP

Zarząd Główny

 1. Foksal 2, 00-366 Warszawa

tel. +48 22 827 87 12

fax. +48 22 827 87 13

www.sarp.org.pl

Miedzynarodowe Biennale Architektury w Krakowie

Miasto Kraków oraz Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Kraków serdecznie zapraszają do udziału w Międzynarodowym Biennale Architektury w Krakowie, którego najbliższa edycja (MBA KRK 2017), będzie mieć miejsce w dniach 12-13 października 2017 w Centrum Kongresowym ICE w Krakowie.

Biennale Architektury w Krakowie jest imprezą cykliczną odbywającą się od roku 1985. Tytułem tegorocznej edycji jest „Podwórze – pole wyobraźni”. Przedmiotem są przestrzenie półprywatne w mieście – krajobraz podwórek i wnętrz kwartałów śródmiejskich, podzielonych ogrodzeniami, o zupełnie utylitarnym charakterze, rzadko z dobrze utrzymaną zielenią. Jest też krajobraz pomiędzy blokami osiedli post-PRL-owskich, nie wiadomo komu i do jakiego celu służący – to źle utrzymane trawniki i przypadkowo ukształtowana zieleń.

Od uczestników Biennale oczekuje się różnych form wypowiedzi, osadzonych w głównym temacie dyskusji, uwzględniającej poniższe zagadnienia:

1) projektowanie miasta w mikroskali,

2) miasto i jego życie na styku stref prywatnej i społecznej,

3) poszukiwanie kształtu drobnych przestrzeni,

4) poszukiwanie jedności w różnorodności przestrzeni.

Służyć temu będą trzy zasadnicze płaszczyzny konfrontacji:

1) Konkurs A – konkurs architektoniczno-urbanistyczny

2) Konkurs B – konkurs seminarium

3) Konkurs C – konkurs multimedialny

Oczekiwany od Biennale rezultat to uaktywnianie społeczności na rzecz tworzenia lepszej jakości przestrzeni, od półprywatnych do publicznych, oddziaływujących nie tylko poprzez praktyczne walory, ale także w kategoriach doznań estetycznych i emocjonalnych, niejednokrotnie decydujących o akceptacji przestrzeni miejskiej jako przyjaznej człowiekowi.

Struktura organizacyjna MBA KRK 2017:

Kurator MBA KRK 2017: arch. Grzegorz Stiasny

Komisarz MBA KRK 2017: arch. Marek Kaszyński

Komisarz Konkursu A: dr arch. Marcin Włodarczyk

Komisarz Konkursu B: dr arch. Marta A. Urbańska

Komisarz Konkursu C: arch. Paweł Wieczorek

Komitet wykonawczy: arch. arch. Bohdan Lisowski, Krystyna Łyczakowska, Marcin Ewý, Mateusz Smoter, Marcin Buczek-Palczyński, Katarzyna Głuch, Szymon Nowak, Benita Strzałka

Więcej informacji na temat MBA KRK 2017 znaleźć można na: www.mba2017.sarp.krakow.pl

Więcej informacji na temat konkursów odbywających się w ramach MBA KRK 2017 znaleźć można na: www.mba2017.sarp.krakow.pl/24_konkursy.html oraz na FB: http://www.facebook.com/events/135503900332731

Pytania dotyczące generalnych kwestii organizacyjnych, należy kierować do Biura SARP Oddział Kraków: Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Kraków, Plac Szczepański 6, 31-011 Kraków, tel.: +48 12 422 75 40, mba-office@sarp.krakow.pl

Pytania dotyczące kwestii organizacyjnych konkursów A, B, C należy kierować do komisarzy poszczególnych konkursów: A: mba-competition@sarp.krakow.pl, B: mba-seminar@sarp.krakow.pl, C: mba-multi@sarp.krakow.pl

Konferencja Affordable Housing Forum w Warszawie

SARP o.Kielce zaprasza na konferencje

Affordable Housing Forum – Forum Dostępnego budownictwa mieszkaniowego

konferencja odbędzie się w dniach  29.-30. czerwca 2017 r.,w siedzibie ZG SARP, Warszawa, ul. Foksal 2,

Językiem konferencji jest angielski. Nie przewidujemy tłumaczenia.

Dostępnemu budownictwu mieszkaniowemu poświęcone jest sympozjum, które organizowane jest w dniach 29-30 czerwca w Warszawie przez ETH-Wohnoforum ETH_CASE, instytut badawczy działający Wydziale Architektury Politechiki Federalnej (ETH) w Zurychu we współpracy z  Politechniką Świętokrzyską oraz kieleckim oddziałem Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP. Partnerem wydarzenia jest Echo Investment.

Housing Forum koncentrować się będzie wokół wyzwań rynku mieszkaniowego w Europie środkowo-wschodniej, perspektyw jego wzrostu oraz nowych modeli mieszkaniowych. Celem sympozjum jest zainicjowanie debaty nt. polityki mieszkaniowej w kontekście zmian społecznych, ekonomicznych oraz rosnącej mobilności ludności i starzenia się społeczeństwa. Affordable Housing Forum ma na celu wyjście poza schemat hermetycznej konferencji naukowej, Do dyskusji zaproszono przedstawicieli podmiotów kierujących polityką mieszkaniową, architektów, deweloperów oraz naukowcy badających zjawiska społeczne. Chcemy, aby ta konferencja umożliwiła uczestnikom wymianę wiedzy i doświadczeń oraz nawiązanie bezpośrednich kontaktów naukowych oraz biznesowych. W ramach sympozjum wykład wygłoszą min. prof. Hubert Klumpner (ETH Zurich), oraz Prof. Dr Richard Reinprecht (Universität Wien).  Spotkanie odbywa się w Polscem głównie dlatego, że pojęcie „dostępne budownictwo mieszkaniowe” jest w Polsce i w regionie nieznane.

Szczegółowe informacje dotyczące Affordable Housing Forum znaleźć można na stronie http://www.wohnforum.arch.ethz.ch/en/affordable-housing-forum/symposium-affordable-housing-forum-warsaw.

Chęć uczestnictwa można zgłaszać mailowo na adres ahf@arch.ethz.ch podająć imię, nazwisko oraz afiliację.

Miedzynarodowe warsztaty projektowe Mood for Wood

Mood for Wood to ekscytujące warsztaty projektowe dla studentów kierunków projektowych z Polski, Czech, Węgier i Słowacji. 45 studentów w terminie od 4 do 12 sierpnia swoimi projektami postara się zmienić pięć związanych z wodą lokalizacji w Poznaniu.
Mood for Wood to międzynarodowe warsztaty dla studentów kierunków projektowych z Polski, Czech, Węgier i Słowacji . W warsztatach weźmie udział 45 studentów, którzy pod okiem młodych architektów i projektantów w 5 grupach zaprojektują i wykonają meble/ przestrzenie do wypoczynku dla pięciu wybranych lokalizacji związanych z wodą w Poznaniu .
Wybrane do projektu lokalizacje mają różne uwarunkowania przestrzenne, innych odbiorców, pełnią różne funkcje. Chcemy pokazać, że woda w Poznaniu to nie tylko Warta. Jedną z lokalizacji zaproszonych do tej edycji będzie Brama Poznania – Muzeum Ichot położone nad Cybiną, Jezioro Rusałka- które od kilku lat przeżywa prawdziwe oblężenie nawet zimą, czy kultowa pływalnia miejska Chwiałka – na której tysiące poznaniaków uczyło się pływać . Jak podczas poprzednich edycji warsztatów uczestnicy spotkają się z użytkownikami lokalizacji, którzy będą mieli aktywny wpływ na kształt projektów (partycypacja), które powstaną po wysłuchaniu ich potrzeb i marzeń co do tej przestrzeni publicznej.
Warsztaty Mood for Wood wyróżniają się na tle innych warsztatów studenckich realizacją projektów warsztatowych, które będą miały rzeczywisty wpływ na życie i rozwój społeczności lokalnych.

Więcej informacji i rekrutacja na stronie www.moodforwood.com

KONKURS NAGRODA ROKU SARP 2016

Zarząd Główny Stowarzyszenia Architektów Polskich informuje, że do dnia 5 czerwca 2017 r. można zgłaszać obiekty do NAGRODY ROKU SARP 2016 za wybudowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przekazany do użytku w minionym roku kalendarzowym obiekt lub zespół obiektów o znaczących wartościach architektonicznych.

O przyznanie Nagrody mogą występować architekci – autorzy, a także oddziały SARP, biura i pracownie projektowe, inwestorzy, organy administracji publicznej i redakcje magazynów architektonicznych, po uzyskaniu zgody autorów.

Do każdego zgłoszenia musi być dołączone portfolio drukowane w formacie A4, w skład którego wchodzą:

1)     strona tytułowa zawierająca:

 1. a) nazwę obiektu,
 2. b) imię i nazwisko autora (zespołu autorskiego),
 3. c) zdjęcie obiektu,

2)     karta zgłoszenia, według Załącznika nr 1 do Regulaminu, zawierająca:

 1. a) imię i nazwisko lub nazwę zgłaszającego oraz adres z danymi kontaktowymi (e-mail, telefon),
 2. b) imię i nazwisko autora (zespołu autorskiego) oraz nazwę i adres pracowni z danymi kontaktowymi (e-mail, telefon), informację o współpracy autorskiej,
 3. c) nazwę inwestycji (obiektu lub zespołu obiektów),
 4. d) autorów zdjęć inwestycji (obiektu lub zespołu obiektów),
 5. e) imię i nazwisko lub nazwę inwestora oraz adres z danymi kontaktowymi (e-mail, telefon),
 6. f) imię i nazwisko lub nazwę wykonawcy oraz adres z danymi kontaktowymi (e-mail, telefon),
 7. g) opis źródeł finansowania (publiczne/prywatne),
 8. h) kategorię zgłaszanego obiektu,

3)     opisowa charakterystyka inwestycji (obiektu lub zespołu obiektów), nie przekraczająca 3600 znaków i dwóch stron formatu A4,

4)     zdjęcia i rysunki umieszczone na maksimum czterech stronach formatu A4,

5)     płyta CD/DVD z następującymi materiałami w formie elektronicznej:

 1. a) zawartość portfolio opisanego w pkt. 1-4 powyżej, w formacie PDF,
 2. b) karta zgłoszenia i opisowa charakterystyka inwestycji (obiektu lub zespołu obiektów), w formie edytowalnej, w formacie DOC lub DOCX,
 3. c) 8-12 zdjęć inwestycji (obiektu), wyłącznie w formatach TIFF lub JPG, rozdzielczość minimum 5000 pikseli x 3500 pikseli,
 4. d) sytuacja, charakterystyczny rzut i przekrój inwestycji (obiektu lub zespół obiektów), rysunki wyłącznie w formatach EPS lub PDF.

Harmonogram konkursu:

 • 11 kwietnia 2017 r. – ogłoszenie konkursu
 • do 5 czerwca 2017 r.  do godz. 16.00 – zgłaszanie obiektów – liczy się data doręczenia zgłoszenia do siedziby ZG SARP przy ul. Foksal 2 w Warszawie
 • do 6 lipca 2017 r. – zakończenie pracy Jury
 • 13 października 2017 r. – ogłoszenie wyników konkursu; wernisaż wystawy podczas Biennale Architektury w Krakowie

Jury Konkursu NAGRODA ROKU 2016

arch. Jacek Lenart, Wiceprezes SARP, Przewodniczący Jury

arch. Marcin Brataniec, Sędzia konkursowy SARP

arch. Karol Fiedor, Sędzia konkursowy SARP

arch. Zbigniew Maćków, Sędzia konkursowy SARP

arch. Maciej Mąka, Sędzia konkursowy SARP

arch. Piotr Sobociński, Sędzia konkursowy SARP

przedstawiciel Mecenasa Konkursu, Firmy ATLAS

przedstawiciel Mecenasa Konkursu, Firmy FAKRO

arch. kraj. Marek Szeniawski, Sekretarz organizacyjny

Wszelkie pytania proszę kierować na adres mailowy: nagroda.roku@sarp.org.pl

Zgłoszenia należy przesyłać na adres:
Zarząd Główny SARP
ul. Foksal 2, 00-366 Warszawa

z dopiskiem „Nagroda Roku SARP 2016”

 

Regulamin Konkursu Nagroda Roku SARP 2016

Załącznik nr 1

Konferencja w Pyzdrach

Serdecznie zapraszamy na VI Konferencję z cyklu TERRA PISDRENSIS. DAWNIEJ I DZIŚ „CZŁOWIEK A KRAJOBRAZ” w Pyzdrach współorganizowaną przez nasze Stowarzyszenie.

Konferencja odbędzie się 13 maja w Pyzdrach  ul. Zamkowa 1 – sala konferencyjna firmy cateringowej „Pavilon”  . Udział w konferencji jest bezpłatny.

Program konferencji : http://poznan.sarp.org.pl/pliki/Pyzdry-2017_-program_ost.pdf

Ewentualne pytania prosimy kierować do:

1) Przewodnicząca Komitetu Organizacyjno-Programowego Konferencji
Ewa Krzyżanowska-Walaszczyk, tel. 601 536 559
Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP Oddział Poznań
2) Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział Wielkopolski w Poznaniu
Waldemar Sztukiewicz, tel. 501 315 615
3) Muzeum Regionalne Ziemi Pyzdrskiej w Pyzdrach
Michał Czerniak, tel. 63 22 05 733, 503 720 463
4) Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego
Piotr Basiński, tel. 61 65 54 656

ORGANIZATORZY KONFERENCJI
Muzeum Regionalne Ziemi Pyzdrskiej w Pyzdrach
Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego
Stowarzyszenie Architektów Rzeczypospolitej Polskiej SARP Oddział Poznań
Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział Wielkopolski w Poznaniu
PRZEWODNICZĄCA RADY NAUKOWEJ KONFERENCJI
dr hab. inż. arch. Teresa Bardzińska-Bonenberg
prof. nadzw. Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu
ORGANIZATOR WYSTAWY I WYCIECZKI
Michał Czerniak
Dyrektor Muzeum Regionalnego Ziemi Pyzdrskiej w Pyzdrach

Konferencja dot. Circular Economy w budownictwie w Warszawie

Stowarzyszenie Architektów Polskich, Partner programu BRIMEE, zaprasza do wzięcia udziału w podsumowującym program seminarium, „Circular Economy in the building construction sector. NCC as a generator of an eco- economy in building industry”, organizowanym w siedzibie SARP, w Pałacu Zamoyskich, przy ul. Foksal 2 w Warszawie w dniu 17 maja br., w godz. 9:00-15:00.
Seminarium będzie odbywać się w języku angielskim.

Udział w seminarium jest bezpłatny, natomiast rejestracja konieczna. Link poniżej:

https://www.eventbrite.co.uk/e/circular-economy-in-the-building-construction-sector-ncc-as-a-generator-of-an-eco-economy-in-tickets-33390326365

Program BRIMEE, realizowany z funduszy europejskich, w ramach 7 Programu Ramowego, to próba opracowania sposobu zagospodarowania odpadów celulozowych dla produkcji nowego materiału budowlanego – izolacji termicznej i akustycznej.

Wyklad Centrum otwarte- Fabryka Tlenu

W  imieniu nowej inicjatywy „Centrum Otwarte” (będącej następcą inicjatywy „Otwarte” działającej w latach 2012-15), serdecznie zapraszamy na pierwsze spotkanie/dyskusję pod tytułem „Fabryka Tlenu?”.

Otwarte dla wszystkich spotkanie poświęcone będzie bardzo ważnemu aspektowi życia w mieście: zieleni i związanym z nią systemowym rozwiązaniom.

Zaproszeni goście:

– Elżbieta Raszeja, profesor Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu,

– Agnieszka Szulc, naczelnik Wydziału Terenów Zieleni ZDM

– Michał Czepkiewicz, doktorant z Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM oraz Uniwersytetu Islandzkiego w Reykjaviku

Po krótkich prezentacjach gości przejdziemy do dyskusji (ok. 45min.) z udziałem zaproszonych urzędników i społeczników oraz umożliwimy wypowiedzi i zadawanie pytań widowni.

Dyskusja odbędzie się w ożywianej ostatnio na nowo przestrzeni: galerii „Estrady Poznańskiej” przy ul. Masztalarskiej

 

Termin: czwartek 27 kwietnia, godz. 18:00

 

 

Stanowisko SARP Poznan w sprawie Kladki Berdychowskiej w Poznaniu.

Prezentujemy oficjalne stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Architektów Polskich w Poznaniu w sprawie kładki Berdychowskiej w Poznaniu.

Apelujemy do Władz Miasta i spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie o przeprowadzanie otwartego konkursu architektonicznego opartego na normalnej rywalizacji– nie jest jeszcze za późno na takie rozwiązanie, a konsekwencje złego wyboru mogą zaważyć na wizerunku tej części miasta.

Stanowisko SARP Poznań/ Kładka Berdychowska