DELEGACI NA WALNY ZJAZD SARP – kadencja 2015/2018:

Eugeniusz Skrzypczak
Marek Czuryło
Grzegorz Czerwiński
Marian Fikus
Andrzej Kurzawski
Katarzyna Wrońska
Andrzej Maciej Maleszka
Wojciech Kolesiński
Marian Urbański
Romuald Hausmann
Piotr Marciniak

Zastępcy:
Romuald Gic
Alina Samolewska