KOLEGIUM SĘDZIÓW KONKURSOWYCH POZNAŃSKIEGO ODDZIAŁU SARP – kadencja 2015/2018:

Przewodniczący: Michał Kapturczak
Z-ca przewodniczącego: Andrzej Kurzawski
Sekretarz: Aleksandra Kornecka

Członkowie:
Piotr Kostka
Eugeniusz Skrzypczak
Michał Ankiersztajn
Marek Czuryło
Krzysztof Frąckowiak
Marian Fikus
Wojciech Kolesiński
Jacek Bułat
Karol Fiedor
Jerzy Gurawski
Jarosław Wroński
Grzegorz Cencek
Przemysław Woźny
Wojciech Krawczuk
Piotr Marciniak
Mariusz Wrzeszcz
Andrzej Maciej Maleszka
Katarzyna Weiss
Eryk Sieiński
Marian Urbański
Joanna Kapturczak
Waldemar Szeszuła
Romuald Hausmann
Przemysław Borkowicz
Romuald Gic
Piotr Litoborski
Piotr Wędrychowicz
Stefan Wojciechowski
Ewa Krzyżanowska – Walaszczyk
Witold Milewski
Szymon Weyna