KOMISJA REWIZYJNA POZNAŃSKIEGO ODDZIAŁU SARP – kadencja 2015/2018:

Przewodniczący: Katarzyna Dąbrowska – Marszał
Z-ca przewodniczącego: Ewa Golińska

Członkowie:
Wojciech Tkaczyk
Andrzej Maciej Maleszka
Romuald Gic