Dodatkowe materiały do części merytorycznej

Szanowni Państwo,
W zakładce REGULAMIN I MATERIAŁY został zamieszczony nowy załącznik B.17 w którym znajdują się rysunki dotyczące budynku rektoratu.