Odpowiedź na pytanie 10

Szanowni Państwo,
W dziale z pytaniami i odpowiedziami, zamieszczony został jeszcze jeden dokument, zawierajacy odpowiedź na pytanie nr 10.