Odpowiedzi na pytania 25-27 oraz korekta programu funkcjonalnego

Szanowni Państwo,
Na podstronie Pytania i odpowiedzi opublikowany został dokument zawierający odpowiedzi na pytania konkursowe od numeru 25 do 27.

Na podstronie Regulamin i materiały został opublikowany  Załączniki B8 zawierający korektę programu funkcjonalnego.