Wyniki konkursu

Szanowni Państwo,
Poniżej zostały zamieszczone wyniki konkursu  na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej dotyczącej budynku INFOCENTRUM zlokalizowanego na terenie Kampusu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przy ul. Wojska
Polskiego i Wołyńskiej.

Wyniki konkursu