Wszystkie wpisy, których autorem jest jawkami

Ogłoszenie wyników

Zapraszamy wszystkie zespoły, które złożyły prace konkursowe na wystawę, dyskusję i ogłoszenie wyników Konkursu.

Spotkanie odbędzie się w siedzibie SARP, Oddział w Poznaniu, Stary Rynek 56, w dniu 14 grudnia 2018 r. (piątek) o godz. 12.00.