Zawiadominie o dopuszczeniu do udziału w konkursie

Szanowni Państwo,

Zgodnie z zapisami Regulaminu Konkursu, Rozdz. IV pkt 3.3, Organizator Konkursu zamieszcza ogłoszenie o zakwalifikowaniu uczestników do dalszego udziału w Konkursie.
Wszystkich, którzy zostali zakwalifikowani Organizator zaprasza do złożenia pracy konkursowej wg terminarza Konkursu – dnia 7 października 2019 r. w godzinach od 11.00 do 17.00 w siedzibie SARP Oddział w Poznaniu – Poznań, Stary Rynek 56, I piętro.

arch. Katarzyna Wrońska
Sekretarz organizacyjny konkursu