Informacja o ogłoszeniu wyników i wystawie

Szanowni Państwo,
Uczestnicy Konkursu
i wszyscy Zainteresowani,

Zgodnie z zapisami Regulaminu Konkursu – rozdz. VI, pkt. 3 Zamawiający i Organizator Konkursu uprzejmie informują, że publiczne  odczytanie werdyktu Sądu Konkursowego, rozstrzygnięcie Konkursu i otwarcie  wystawy pokonkursowej nastąpi dnia 29 października 2019 roku (wtorek) o godzinie 12.00 w WĄGROWCU, w holu Kina Miejskiego Domu Kultury, przy ul. Kościuszki 55.

W tym samym miejscu, bezpośrednio po ogłoszeniu wyników Konkursu, odbędzie się dyskusja pokonkursowa.

Wystawa prac konkursowych odbywać się będzie do dnia 20 listopada 2019 r. w wyżej wymienionym miejscu, w godzinach otwarcia Kina Miejskiego Domu Kultury.

arch. Katarzyna Wrońska, SARP
sekretarz organizacyjny konkursu
Poznań, dnia 21 października 2019 r.