KOMUNIKAT – zawiadomienie o dopuszczeniu do udziału w Konkursie

Szanowni Państwo,

Zgodnie z zapisami Regulaminu Konkursu, Rozdz. VI pkt 3, Organizator Konkursu zamieszcza ogłoszenie o zakwalifikowaniu uczestników do dalszego udziału w Konkursie.
Wszystkich, którzy zostali zakwalifikowani Organizator zaprasza do złożenia pracy konkursowej wg terminarza Konkursu – tj. dnia 31 sierpnia 2017 r. w godz. od 15.00 do 19.00 w siedzibie SARP Oddział w Poznaniu

arch. Katarzyna Wrońska
Sekretarz organizacyjny konkursu

Konkurs SARP nr 971 na opracowanie koncepcji zagospodarowania Nowego Rynku i placu Jana Metziga w Lesznie oraz powiązań funkcjonalno – przestrzennych pomiędzy nimi