Wyniki KONKURSU

Wyniki KONKURSU SARP nr 971 na opracowanie koncepcji zagospodarowania Nowego Rynku i placu Jana Metziga
w Lesznie oraz powiązań funkcjonalno – przestrzennych pomiędzy nimi

Wyniki konkursu

Informacja o ogłoszeniu wyników i wystawie

Szanowni Państwo,
Uczestnicy Konkursu
i wszyscy zainteresowani,

Zgodnie z zapisami Regulaminu Konkursu – rozdz. VI, pkt. 3 Zamawiający/Organizator Konkursu i Prowadzacy  postępowanie  uprzejmie informują, że publiczne odczytanie werdyktu Sądu Konkursowego,  rozstrzygnięcie Konkursu i otwarcie  wystawy pokonkursowej nastąpi dnia 29 września 2017 roku (piątek) o godzinie 12.00 w Lesznie, w lokalu przy pl. Jana Metziga 1 (narożnik pl. Jana Metziga i ul. Słowiańska).

W tym samym miejscu, bezpośrednio po ogłoszeniu wyników Konkursu, odbedzie się dyskusja pokonkursowa.

Wystawa prac konkursowych odbywać się będzie przez okres 1 miesiąca, tj. do dnia 29 października br. W zależnosci od zainteresowania ekspozycją czas ten może zostać przez Zamawiajacego wydłużony.

arch. Katarzyna Wrońska, SARP
sekretarz organizacyjny konkursu

Poznań, dnia 14 września 2017 r.

KOMUNIKAT – zawiadomienie o dopuszczeniu do udziału w Konkursie

Szanowni Państwo,

Zgodnie z zapisami Regulaminu Konkursu, Rozdz. VI pkt 3, Organizator Konkursu zamieszcza ogłoszenie o zakwalifikowaniu uczestników do dalszego udziału w Konkursie.
Wszystkich, którzy zostali zakwalifikowani Organizator zaprasza do złożenia pracy konkursowej wg terminarza Konkursu – tj. dnia 31 sierpnia 2017 r. w godz. od 15.00 do 19.00 w siedzibie SARP Oddział w Poznaniu

arch. Katarzyna Wrońska
Sekretarz organizacyjny konkursu

Konkurs SARP nr 971 na opracowanie koncepcji zagospodarowania Nowego Rynku i placu Jana Metziga w Lesznie oraz powiązań funkcjonalno – przestrzennych pomiędzy nimi