Informacja o ogłoszeniu wyników i wystawie

Szanowni Państwo,
Uczestnicy Konkursu
i wszyscy Zainteresowani,

Zgodnie z zapisami Regulaminu Konkursu – rozdz. VI, pkt. 3 Zamawiający i Prowadzący postępowanie uprzejmie informują, że publiczne  odczytanie werdyktu Sądu Konkursowego, rozstrzygnięcie Konkursu i otwarcie  wystawy pokonkursowej nastąpi dnia 11 grudnia 2019 roku (środa) o godzinie 13.00 w KALISZU, w budynku Wydziału Artystyczno-Pedagogicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Kaliszu, ul. Nowy Świat 28-30 (hol przy auli im. prof. Jerzego Rubińskiego na
I piętrze – segment C)

W tym samym miejscu, bezpośrednio po ogłoszeniu wyników Konkursu, odbędzie się dyskusja pokonkursowa.

Wystawa prac konkursowych odbywać się będzie do dnia 31 stycznia 2020 r. w wyżej wymienionym miejscu, w godzinach otwarcia Uniwersytetu. 

arch. Katarzyna Wrońska, SARP
sekretarz organizacyjny konkursu

Poznań, dnia 28 listopada 2019 r.

WYJAŚNIENIE Prowadzącego postępowanie konkursowe

Szanowni Państwo,
Uczestnicy Konkursu,

Zgodnie z zapisami Regulaminu Konkursu – rozdz. V, pkt. 2, ppkt 2.2.2. do opisu należy dołączyć informację o planowanych łącznych kosztach wykonania prac realizowanych na podstawie pracy konkursowej wg. załącznika nr A.11
Zgodnie z przekazanym wzorem, stanowiącym załącznik do Regulaminu Konkursu, załącznik ten ma być podpisany przez Uczestnika Konkursu.
Prowadzący postępowanie oświadcza i informuje, że załącznik ten, jak i pozostałe elementy pracy konkursowej zostanie zaszyfrowany zgodnie z zapisami rozdz. V, pkt.3, ppkt 3.10., aby zapewnić pełną anonimowość prac na tym etapie przebiegu Konkursu.

arch. Katarzyna Wrońska, SARP
Sekretarz Organizacyjny Konkursu

Poznań, dnia 28 października 2019 r.

Zawiadomienie o dopuszczeniu do udziału w konkursie

Szanowni Państwo,
Zgodnie z zapisami Regulaminu Konkursu, Rozdz. IV  pkt 3.3, Prowadzący postępowanie zamieszcza ogłoszenie o zakwalifikowaniu uczestników do dalszego udziału w Konkursie.

Wszystkich, którzy zostali zakwalifikowani zaprasza się do złożenia pracy konkursowej wg terminarza Konkursu – dnia 18 listopada 2019 r. w godzinach od 12.00 do 19.00  w siedzibie SARP Oddział w Poznaniu – Poznań, Stary Rynek 56, I piętro.

arch. Katarzyna Wrońska
Sekretarz organizacyjny konkursu

Ogłoszenie konkursu

Szanowni Państwo,

Miasto Kalisz wraz z Organizatorem, Stowarzyszeniem Architektów Polskich Oddział Poznań, zaprasza do udziału w Konkursie SARP nr 988 na opracowanie koncepcji architektoniczno–urbanistycznej zagospodarowania Głównego Rynku oraz Nowego Rynku wraz z łączącą je ulicą Kanonicką w Kaliszu

Regulamin oraz materiały konkursowe są dostępne na podstronie Regulamin i materiały (zakładka na pasku powyżej).

Konkurs SARP nr 988 – Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno–urbanistycznej zagospodarowania Głównego Rynku oraz Nowego Rynku wraz z łączącą je ulicą Kanonicką w Kaliszu