Uczestnicy zakwalifikowani do udziału w konkursie

Szanowni Państwo,

Na podstronie „Lista uczestników” znajduje się lista uczestników zakwalifikowanych do udziału w konkursie na na opracowanie koncepcji zagospodarowania ulic Taczaka i Garncarskiej w Poznaniu.

Zachęcamy do zapoznania z ww. listą.