Informacja o miejscu i godzinie rozstrzygnięcia Konkursu

Szanowni Państwo,
Uczestnicy Konkursu i wszyscy zainteresowani,

Zgodnie z zapisami Regulaminu Konkursu – rozdz. VI, pkt. 3 Zamawiający i Organizator Konkursu uprzejmie informują, że publiczne odczytanie werdyktu Sądu Konkursowego, rozstrzygnięcie Konkursu i otwarcie wystawy pokonkursowej nastąpi  dnia 28 maja 2018 roku (poniedziałek) o godzinie 14.00 w Domu SARP – Poznań – Stary Rynek 56  (I piętro)

W tym samym miejscu, bezpośrednio po ogłoszeniu wyników Konkursu, odbędzie się dyskusja pokonkursowa.

Wystawa prac konkursowych odbywać się będzie w Domu SARP przez okres 3 tygodni, tj. do dnia 18 czerwca br. W zależności od zainteresowania ekspozycją czas ten może zostać przez Zamawiającego wydłużony lub wystawa może być przeniesiona w inne miejsce.

arch. Katarzyna Wrońska, SARP
sekretarz organizacyjny konkursu

ZAWIADOMIENIE O DOPUSZCZENIU DO UDZIAŁU W KONKURSIE

Szanowni Państwo,

Zgodnie z zapisami Regulaminu Konkursu, Rozdz. IV  pkt 3.3, Organizator Konkursu zamieszcza ogłoszenie o zakwalifikowaniu uczestników do dalszego udziału w Konkursie.

Wszystkich, którzy zostali zakwalifikowani Organizator zaprasza do złożenia pracy konkursowej wg terminarza Konkursu – dnia 9 maja 2018 r. w godzinach od 15.00 do 19.00  w siedzibie SARP Oddział w Poznaniu – Poznań, Stary Rynek 56, I piętro.

arch. Katarzyna Wrońska

Sekretarz organizacyjny konkursu

Konkurs SARP nr 977 na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej rozbudowy Wielkopolskiego Centrum Onkologii o Budynek Ambulatoryjny z garażem podziemnym, w kierunku ulicy Strzeleckiej w Poznaniu