KOMUNIKAT nr 1

Zamawiający – Wielkopolskie Centrum Onkologii i Organizator Konkursu – SARP Oddział w Poznaniu informują, iż dla dobra należytej jakości projektu, na podstawie którego będą wydatkowane środki publiczne, w dobrze pojętym interesie planowanej inwestycji – Zamawiający podjął decyzję o podwyższeniu wynagrodzenia przeznaczonego na opracowanie dokumentacji pokonkursowej przez zespół projektowy.

W związku z powyższym następuje zmiana odpowiedniego zapisu w Rozdziale II w punkcie 3.3. Regulaminu Konkursu, który aktualnie będzie miał brzmienie: „Wynagrodzenie to nie może przekroczyć 3,7% wartości netto szacunkowego kosztu inwestycji, określonego w punkcie 3.1.” Zwracamy uwagę, iż odrębne wynagrodzenie za nadzór autorski będzie wynosić do 10% powyższej kwoty netto, a więc rzeczywiste łączne wynagrodzenie zespołu projektowego osiągnie ponad 4% kosztu inwestycji.

W takiej sytuacji Zamawiający i Organizator Konkursu podjęli decyzję o przedłużeniu terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie do dnia 27 lutego br. do godz. 19.00.

W związku z przesunięciem terminu składania wniosków, zmianie ulegają wskazane w terminarzu Konkursu (Rozdział I punkt 4) następujące terminy:
– Składanie pytań w sprawach formalnych – do 22 lutego 2018 r.
– Odpowiedzi  na  pytania w sprawach formalnych – do 26 lutego 2018 r. (odpowiedzi udzielane będą na bieżąco)
– Ogłoszenie o kwalifikacji Uczestników Konkursu – 15 marca 2018 r.

Pozostałe terminy w  Konkursie nie ulegają zmianie.

Małgorzata Kołodziej-Sarna
Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Eksploatacyjnych

arch. Katarzyna Wrońska
sekretarz organizacyjny Konkursu
SARP Oddział w Poznaniu