ODPOWIEDZI NA PYTANIA – CZĘŚĆ TRZECIA

Szanowni Państwo,

Na podstronie Pytania i odpowiedzi opublikowany został trzeci dokument zawierający odpowiedź na pytanie konkursowe.