ODPOWIEDZI NA PYTANIA – CZĘŚĆ PIĄTA

Szanowni Państwo,

Na podstronie Pytania i odpowiedzi opublikowany został piąty dokument zawierający odpowiedź na pytanie konkursowe.