ZAWIADOMIENIE O DOPUSZCZENIU DO UDZIAŁU W KONKURSIE

Szanowni Państwo,

Zgodnie z zapisami Regulaminu Konkursu, Rozdz. IV  pkt 3.3, Organizator Konkursu zamieszcza ogłoszenie o zakwalifikowaniu uczestników do dalszego udziału w Konkursie.

Wszystkich, którzy zostali zakwalifikowani Organizator zaprasza do złożenia pracy konkursowej wg terminarza Konkursu – dnia 9 maja 2018 r. w godzinach od 15.00 do 19.00  w siedzibie SARP Oddział w Poznaniu – Poznań, Stary Rynek 56, I piętro.

arch. Katarzyna Wrońska

Sekretarz organizacyjny konkursu