ODPOWIEDZI NA PYTANIA – CZĘŚĆ ÓSMA

Szanowni Państwo,

Na podstronie Pytania i odpowiedzi opublikowany został ósmy dokument zawierający odpowiedzi na pytania konkursowe oraz dwa załączniki do odpowiedzi.