Wszystkie wpisy, których autorem jest jawkami

Plansze konkursowe prac nagrodzonych i wyróżnionych

Szanowni Państwo,

Na prośbę uczestników Konkursu wyrażoną w czasie uroczystości ogloszenia wyników, poniżej publikujemy wszystkie plansze konkursowe. Do prac nagrodzonych i wyróżnionych dołączamy opinię Jury Konkursu.

I Nagroda – praca nr 2
KAROL ANIOŁA, KONRAD GARBOWSKI, TOMASZ SKALSKI,
Warszawa, Bydgoszcz, Warszawa

Zespół autorski:
mgr inż. arch. Karol Anioła
mgr inż. arch. Konrad Garbowski
mgr inż. arch. Tomasz Skalski

Projekt spełnia założenia triady witruwiańskiej: „firmitas, venustas, utilitas”. Projektowana forma wpisuje się w istniejący kontekst, szanując sąsiadów, zarówno zabudowę mieszkaniową, jak i budynek szpitala. Jury podkreśla fakt, że w pracy spełnione zostały oczekiwania inwestora tj. WCO, wyrażone w formie programu funkcjonalno-użytkowego. Na wyróżnienie zasługuje prawidłowo rozwiązane połączenie z budynkiem istniejącym szpitala.
Praca posiada spójną koncepcję rozwiązań konstrukcyjnych konsekwentnie prowadzoną przez wszystkie kondygnacje. W pracy tej znalazło się bardzo dobre rozwiązanie funkcji z powściągliwą elegancją architektury.

 

II Nagroda – praca 9
Autorska Pracownia Architektury CAD sp. z o.o.
Warszawa

Zespół autorski:
arch. Jacek Bolechowski – autor
arch. Grzegorz Cieniawa – autor
arch. Paulina Galińska – autor
arch. Krzysztof Popiński – autor wiodący
arch. Małgorzata Gągolińska – współpraca
arch. Dorota Putkowska-Karczmarczyk – współpraca
arch.Martyna Sawicka – współpraca

Nagrodę przyznano za mocne zaakcentowanie formą i bryłą swojej obecności w pierzei ul. Strzeleckiej. Mimo nowoczesnego i technologicznego wyrazu, obiekt mieści się w gabarytach otaczających budynków i nie pozostawia wątpliwości, że jest budynkiem WCO. Poprawnie rozwiązano obsługę komunikacyjną oraz połączenia na poszczególnych kondygnacjach,
łącząc projektowaną część z zespołem istniejącym.
Zastrzeżenia budzi rozdział funkcji wzdłuż podłużnej osi, co zaowocowało pięcioma traktami zmniejszającymi głębokość pomieszczeń z oknami zewnętrznymi, mimo nieznacznie przekroczonej dopuszczalnej powierzchni zabudowy.

 

III Nagroda – praca nr 10
FRONT ARCHITECTS Wojciech Krawczuk
Poznań

Zespół autorski:
mgr inż. arch. Wojciech Krawczuk – projektant wiodący, współautor
mgr inż. arch. Paweł Kobryński – współautor
mgr inż. arch. Marcin Sakson – współautor
mgr inż. arch. Maja Dylewska – współpraca autorska
mgr inż. arch. Joanna Jasiewicz – współpraca autorska
mgr inż. arch. Agata Sobańska – współpraca autorska
inż. arch. Kaia Maria Korpa – współpraca autorska
inż. arch. Jakub Wójtowicz – opracowanie
inż. arch. Agata Proniak – opracowanie
Piotr Szymański – wizualizacje

Nagrodę przyznano za:
– właściwie ukształtowanie bryły budynku w zastanej tkance urbanistycznej z dostosowaniem do budynku WCO
– prawidłowe wkomponowanie oczekiwanego programu funkcjonalnego w strukturę budynku z uwzględnieniem technologii medycznej
– stworzenie wewnętrznych przestrzeni przyjaznych użytkownikom
– dostosowanie nowego obiektu do struktury konstrukcyjnej obiektu istniejącego
Uwagi:
Za wątpliwe uznaje się rozwiązanie wjazdu na parking podziemny i rozwiązanie podjazdu do pomieszczenia na odpady medyczne wraz z jego lokalizacją. Minusem pracy są duże powierzchnie komunikacji. Wątpliwości budzi również niespójna w charakterze elewacja frontowa.

 

Wyróżnienie równorzędne – praca nr 4
NM architekci Zuzanna Szpocińska
Warszawa
NM architekci Tomasz Marciniewicz
Warszawa
Jerzy Grochulski
Warszawa

Zespół autorski:
mgr inż. arch. Zuzanna Szpocińska
inż. arch. Tomasz Marciniewicz
dr inż. arch. Jerzy Grochulski

Wyróżnienie przyznano za konsekwentną próbę wykreowania elewacji współczesnego szpitala, przy zachowaniu zapisów wynikających z decyzji o lokalizacji celu publicznego i poprawne rozwiązanie funkcji z oryginalnym pomysłem na zielone boksy – ogrody wewnętrzne, z których jeden wzbogaca elewację frontową, a drugi stanowi studnię doświetlającą w głębi budynku.

 

Wyróżnienie równorzędne – praca nr 5
JANOWICZ ARCHITEKCI Sp. z o.o.
Gdańsk

Zespół autorski:

arch. Rafał Janowicz – autor
arch. Agnieszka Gębczyńska-Janowicz – współautor
arch. Andrzej Stokwisz – współautor
arch. Adrianna Kuligowska – współautor
arch. Andrzej Kuligowski – współautor

Jury wyróżnia pracę nr 5 ze względu na ciekawe rozwiązanie kompozycyjne. Ciekawa forma obiektu jednoznacznie identyfikuje się z jego funkcją usługową, w tym przypadku szpitala. Projektowana forma obiektu dobrze wpisuje się w istniejący kontekst.

 

Wyróżnienie równorzędne – praca nr 8
STANISŁAWSKI Jerzy Stanisławski
siedziba: Zduny, pracownia: Wrocław

Zespół autorski:
arch. Sebastian Stanisławski – główny projektant
arch. Adrianna Kostuch – projektant
arch. Artur Klimczak – projektant
stud. arch. Bianca Piechotta – asystent projektanta

Wyróżnienie przyznano za prawidłowe rozwiązanie funkcji i właściwe kształtowanie strefy styku projektowanego obiektu z istniejącym kompleksem WCO. Poważne wątpliwości konstrukcyjne budzi dosłowne potraktowanie wycofania linii parteru z propozycją 14-metrowego wspornika

 

Wyróżnienie równorzędne – praca nr 12
STUDIOWARSZTAT MIKOŁAJ WOWER
Poznań

Zespół autorski:
arch. Mikołaj Wower – autor
arch. Piotr Ewiak – autor
arch. Sylwia Kozanecka – autor

Wyróżnienie przyznano za prostą i czytelną funkcję, opartą na 3 traktach, które tworzą proporcjonalne i poprawnej wielkości pomieszczenia. Wprowadzenie zieleni w „kieszeniach” elewacji i dachu tworzy przyjazny klimat dla użytkowników i okolicznych mieszkańców.

Plansze konkursowe prac nienagrodzonych

Praca nr 1
„LIGASZEWSKI” – STUDIO PROJEKTOWE
Wrocław

Zespół autorski:
mgr inż. arch. Piotr Ligaszewski – autor, projektant wiodący
dr inż. arch. Tomasz Chołuj – projektant wnętrz, koncepcja elewacji
mgr szt. arch. wnętrz Karolina Pośpiech – wizualizacje
inż. arch. Przemysław Nowak – wizualizacje

 

Praca nr 3
BLEZAT (BL POLSKA Sp. z o.o.)
Warszawa

Zespół autorski:
arch. Marie-Laure Vincent-Genod – autor, projektant wiodący
Julien Fraysse – autor
Sebastian Łapiński – autor
Krzysztof Łyżwa – autor

 

Praca nr 6
INDUSTRIA PROJECT Sp. z o.o.
Gdańsk

Zespół autorski:
arch. Jan Stańczak – kierownik projektu, autor, projektant wiodący
arch. Joanna Romaniec – członek zespołu autorskiego
arch. Katarzyna Marciniak – członek zespołu autorskiego
arch. Tomasz Stanisławczyk – członek zespołu autorskiego
mgr. inż. Włodzimierz Werochowski – członek zespołu autorskiego

 

Praca nr 7
BIURO ARCHITEKTONICZNE ATRIO Sp. z o.o.
Gdynia

Zespół autorski:
arch. Grzegorz Tomasz Rzepecki
arch. Paweł Roger Rzepecki – projektant
arch. Marta Rowińska – st. asystent projektanta
Monika Grabiec – asystent projektanta
Olga Żołnowska – grafik

 

Praca nr 11
ATRIUM AUTORSKIE STUDIO ARCHITEKTURY Mateusz Urbański
ul. Mostowa 25/34, 61-834 Poznań

Zespół autorski:
arch. Marian Urbański – autor
arch. Mateusz Urbański – autor

 

Praca nr 13
WK ARCHITEKCI sp. z o.o. sp. komandytowa
Poznań

Zespół autorski:
arch. Adam Kashyna – autor

 

Praca nr 14
Adrian Kozikowski, Dawid Gawelski
Włocławek, Poznań

Zespół autorski:
arch. Adrian Kozikowski – autor
Dawid Gawelski – pełnomocnik
Marek Kowalski – opracowujący

 

Praca nr 15
TOMASZ DROŻDŻYŃSKI
Poznań

Zespół autorski:
Tomasz Drożdżyński – architekt prowadzący
Agnieszka Marek – architekt
Krzysztof Chmielowski – architekt

 

Praca nr 16
TEKTURA Barbara Kozielewska
Warszawa

Zespół autorski:
arch. Michał Kozielewski – autor, projektant wiodący
arch. Barbara Kozielewska – projektant
arch. Artur Słabiak – projektant
arch. Anna Słabiak – projektant
arch. Olga Królak – projektant
arch. Anna Polakowska – projektant
inż. arch. Błażej Cierpiał – projektant

Informacja o miejscu i godzinie rozstrzygnięcia Konkursu

Szanowni Państwo,
Uczestnicy Konkursu i wszyscy zainteresowani,

Zgodnie z zapisami Regulaminu Konkursu – rozdz. VI, pkt. 3 Zamawiający i Organizator Konkursu uprzejmie informują, że publiczne odczytanie werdyktu Sądu Konkursowego, rozstrzygnięcie Konkursu i otwarcie wystawy pokonkursowej nastąpi  dnia 28 maja 2018 roku (poniedziałek) o godzinie 14.00 w Domu SARP – Poznań – Stary Rynek 56  (I piętro)

W tym samym miejscu, bezpośrednio po ogłoszeniu wyników Konkursu, odbędzie się dyskusja pokonkursowa.

Wystawa prac konkursowych odbywać się będzie w Domu SARP przez okres 3 tygodni, tj. do dnia 18 czerwca br. W zależności od zainteresowania ekspozycją czas ten może zostać przez Zamawiającego wydłużony lub wystawa może być przeniesiona w inne miejsce.

arch. Katarzyna Wrońska, SARP
sekretarz organizacyjny konkursu

ZAWIADOMIENIE O DOPUSZCZENIU DO UDZIAŁU W KONKURSIE

Szanowni Państwo,

Zgodnie z zapisami Regulaminu Konkursu, Rozdz. IV  pkt 3.3, Organizator Konkursu zamieszcza ogłoszenie o zakwalifikowaniu uczestników do dalszego udziału w Konkursie.

Wszystkich, którzy zostali zakwalifikowani Organizator zaprasza do złożenia pracy konkursowej wg terminarza Konkursu – dnia 9 maja 2018 r. w godzinach od 15.00 do 19.00  w siedzibie SARP Oddział w Poznaniu – Poznań, Stary Rynek 56, I piętro.

arch. Katarzyna Wrońska

Sekretarz organizacyjny konkursu