Pytania i odpowiedzi

Zachęcamy do zadawania pytań poprzez wypełnienie formularza. Odpowiedzi będą publikowane poniżej.

PYTANIA – ODPOWIEDZI – część 1

PYTANIA – ODPOWIEDZI – część 2

PYTANIA – ODPOWIEDZI – część 3

PYTANIA – ODPOWIEDZI – część 4

PYTANIA – ODPOWIEDZI – część 5

PYTANIA – ODPOWIEDZI – część 6

PYTANIA – ODPOWIEDZI – część 7

PYTANIA – ODPOWIEDZI – część 8

załącznik nr 1 do odp. 31 – opinia Veolia

załącznik nr 2 do odp. 45 – tabela pomieszczeń 3p

 

Konkurs SARP nr 977 na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej rozbudowy Wielkopolskiego Centrum Onkologii o Budynek Ambulatoryjny z garażem podziemnym, w kierunku ulicy Strzeleckiej w Poznaniu