Konkurs Nagroda Roku SARP

Zarząd Główny Stowarzyszenia Architektów Polskich informuje, że do dnia 7 marca br. przyjmowane są zgłoszenia do NAGRODY ROKU SARP 2013 za najlepszy zrealizowany obiekt architektoniczny w Polsce w roku 2013 oraz NAGRODY SARP za najlepszy obiekt architektoniczny wzniesiony ze środków publicznych w roku 2013.

O przyznanie Nagrody mogą występować architekci/autorzy, a także jednostki statutowe SARP, biura i pracownie projektowe, inwestorzy i organa administracji publicznej, redakcje za zgodą autorów.

W związku z objęciem przez Prezydenta RP p. Bronisława Komorowskiego – Honorowego Patronatu nad konkursem Nagroda Roku SARP, uroczyste ogłoszenie wyników za obiekty oddane do użytku w 2012 i 2013 roku, odbędzie się wyjątkowo razem, w maju 2014 roku.

Zgłoszenia należy przesyłać na adres:
Dział Wydawnictw i Promocji Architektury
Zarząd Główny Stowarzyszenia Architektów Polskich
ul. Foksal 2
00-950 Warszawa
e-mail: agnieszkabulanda@sarp.org.pl lub redakcja@sarp.org.pl

Do każdego zgłoszenia musi być dołączone portfolio drukowane w formacie A4:

1. Nazwa i adres zgłaszającego.
2. Imię i nazwisko autora /zespołu autorskiego/ oraz nazwa i adres pracowni + dane kontaktowe.
4. Nazwa i adres wykonawcy z danymi kontaktowymi,
5. Opis źródeł finansowania (publiczne, prywatne),
6. Opisowa charakterystyka obiektu /zespołu obiektów/ nie przekraczająca 2-ch stron maszynopisu w formacie A-4
7. Zdjęcia i ewentualnie rysunki umieszczone na maksimum 4 arkuszach formatu A4
8. Materiały w wersji elektronicznej na płycie CD:
– 8-12 zdjęć wyłącznie w formatach TIFF, rozdzielczość min. 300 dpi (5000 pixeli x 3500 pixeli),
– rysunki wyłącznie w formatach EPS, PDF – sytuacja, po jednym rzucie, przekroju obiektów zgłoszonych do konkursu Nagroda Roku.

Regulamin Nagroda SARP pdf_icon