Laureaci Honorowej Nagrody Oddziału Poznańskiego SARP

2013 – architekci Marian Fikus i Jerzy Gurawski
2012 – architekci Eryk Sieiński, Stefan Wojciechowski i Grzegorz Ziemiański
2011 – architekci Barbara i Piotr Namysłowie
2010 – arch. Bogdan Celichowski
2008 – prof. Aleksander Grygorowicz
2007 –
2006 –
2005 – arch. Henryk Marcinkowski