SĄD KOLEŻEŃSKI POZNAŃSKIEGO ODDZIAŁU SARP – kadencja 2019/2023:
Przewodniczący: Stefan Bajer
Z-ca przewodniczącego: Robert Drobnik
Sekretarz: Izabela Klimaszewska

Członkowie:
Grzegorz Czerwiński
Andrzej M. Maleszka