SĄD KOLEŻEŃSKI POZNAŃSKIEGO ODDZIAŁU SARP – kadencja 2015/2018:
Przewodniczący: Ewa Krzyżanowska – Walaszczyk
Z-ca przewodniczącego: Michał Kapturczak
Sekretarz: Waldemar Szeszuła

Członkowie:
Krzysztof Frąckowiak
Piotr Kluj