Kierownik Biura SARP Oddział Poznań:
mgr Urszula Jaworska

Sekretariat czynny:

poniedziałki, czwartki, piątki 10.00-15.00
wtorki  15.00-19.00

środa  nieczynne

SARP Oddział Poznań
61-772 Poznań, Stary Rynek 56
tel./fax /061/ 852 00 20
NIP: 778-12-08-100

e-mail: poznan@sarp.org.pl
www: http://poznan.sarp.org.pl

Przypominamy o konieczności wpłacania składek członkowskich.
Obecnie wysokość składek  wynosi 240 zł rocznie.

Nr rachunku bankowego:
98 1090 1359 0000 0000 3501 8417
Santander Bank Polska 31 Oddział w Poznaniu