Kolegium Sędziów Konkursowych

KOLEGIUM SĘDZIÓW KONKURSOWYCH POZNAŃSKIEGO ODDZIAŁU SARP – kadencja 2012/2015:

Przewodniczący: Michał Kapturczak
Z-ca przewodniczącego: Andrzej Kurzawski
Sekretarz: Eugeniusz Skrzypczak

Członkowie:
Michał Ankiersztajn
Przemysław Borkowicz
Jacek Bułat
Jacek Buszkiewicz
Grzegorz Cencek
Marek Czuryło
Karol Fiedor
Marian Fikus
Krzysztof Frąckowiak
Romuald Gic
Jerzy Gurawski
Romuald Hausmann
Joanna Kapturczak
Wojciech Kolesiński
Aleksandra Kornecka
Piotr Kostka
Wojciech Krawczuk
Ewa Krzyżanowska-Walaszczyk
Piotr Litoborski
Andrzej Maciej Maleszka
Piotr Marciniak
Witold Milewski
Eryk Sieiński
Waldemar Szeszuła
Marian Urbański
Katarzyna Weiss
Piotr Wędrychowicz
Stefan Wojciechowski
Przemysław Woźny
Jarosław Wroński
Mariusz Wrzeszcz