Komisja Rewizyjna

KOMISJA REWIZYJNA POZNAŃSKIEGO ODDZIAŁU SARP – kadencja 2012/2015:

Przewodniczący:
Z-ca przewodniczącego:
Sekretarz:

Członkowie:
Katarzyna Dąbrowska-Marszał
Romuald Gic
Ewa Golińska
Andrzej Maciej Maleszka
Wojciech Tkaczyk