Sąd Koleżeński

SĄD KOLEŻEŃSKI POZNAŃSKIEGO ODDZIAŁU SARP – kadencja 2012/2015:
Przewodniczący:
Z-ca przewodniczącego:
Sekretarz:

Członkowie:
Jacek Buszkiewicz
Krzysztof Frąckowiak
Michał Kapturczak
Ewa Krzyżanowska-Walaszczyk
Andrzej Nowak
Waldemar Szeszuła
Marian Urbański