ZARZĄD POZNAŃSKIEGO ODDZIAŁU SARP – kadencja 2019/2023:

Prezydium zarządu

Członkowie zarządu