ZARZĄD POZNAŃSKIEGO ODDZIAŁU SARP – kadencja 2015/2018:

Prezydium zarządu

Członkowie zarządu