ZARZĄD POZNAŃSKIEGO ODDZIAŁU SARP – kadencja 2015/2018:

 

Prezydium zarządu

Prezes: Piotr Kostka
Prezes: Piotr Kostka

Wiceprezes: Grzegorz Czerwiński
Wiceprezes: Grzegorz Czerwiński          Wiceprezes: Elżbieta Buchholz – Walenciak

Sekretarz: Mikołaj Stępień            Skarbnik: Katarzyna Wrońska

Sekretarz: Mikołaj Stępień                        Skarbnik: Katarzyna Wrońska

 

Członkowie zarządu

Dawid Strębicki            przewodnicząca Komisji Architektoniczno-Konerwatorskiej - Grażyna Kodym-Kozaczko

Dawid Strębicki                                         Grażyna Kodym-Kozaczko

Piotr Kamiński             Hugon Kowalski

Piotr Kamiński                                           Hugon Kowalski

Henryk Sufryd            Przemysław Woźny

Henryk Sufryd                                            Przemysław Woźny